BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,617 ประวัติ


301. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรภาคสนาม , วิศวกร อัพเดท 16 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเลยติดตั้งไฟฟ้า


302. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง , ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม , ผู้จัดการงานระบบไฟฟ้า อัพเดท 10 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL วิศวกรรมไฟฟ้า


303. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Design Engineer , Electrical Engineer , Service Engineer อัพเดท 7 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการวิทย์-คณิต


304. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้อำนวยการขาย , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 30 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การตลาด
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศกรรมไฟฟ้า


305. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : New model Manager , Production engineering Manager , Production Manager อัพเดท 26 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เทคโลโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ Industrial Electrical Technology


306. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า , โฟรแมนไฟฟ้า อัพเดท 20 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ช่างไฟฟ้ากำลัง


307. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Devops Engineer อัพเดท 17 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


308. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่าง อัพเดท 14 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี สถาบันการบินพลเรือน อิเล็กทรอนิกส์การบิน


309. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกร , นักศึกษาฝึกงาน อัพเดท 12 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์


310. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : plc engineer , automation engineer , engineer staff อัพเดท 11 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไฟฟ้ากำลัง


311. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรกระบวนการผลิต , วิศวกรการผลิต , วิศวกรโรงงาน อัพเดท 11 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


312. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ , ผู้บริหารอาคาร , วิศวกรพลังงาน อัพเดท 4 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาเอก ม.ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโทม.ธรรมศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม


313. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Production engineer อัพเดท 2 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมระบบวัดคุม
ปริญญาตรีเทคโนโลยีมหานครวิศวกรรมระบบวัดคุม


314. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ผู้บริหารโครงการ , ช่างเทคนิคด้านไฟฟ้า อัพเดท 2 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท National Chung Cheng University วิศวไฟฟ้า พลังงานสะอาด
ปริญญาตรีThammasat Universityวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและกำลัง


315. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Part-time อัพเดท 27 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : เชียงราย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


316. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instrument engineer , Production engineer , Maintenance engineer อัพเดท 26 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


317. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Engineer อัพเดท 26 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนช่างไฟฟ้ากำลัง


318. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , โฟรแมนไฟฟ้า , โฟรแมนไฟฟ้า อัพเดท 22 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เทคโนโลยีราชธานีอุดรธานี ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.เทคนิดอุดรธานีไฟฟ้ากำลัง


319. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lighting and Optical Design Engineer อัพเดท 22 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า


320. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , บำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกร , ดูแลระบบอาคาร อัพเดท 20 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวส. George Brown College ไฟฟ้า
ปวช.George Brown CollegePLC - programmable logic controller


<<< ก่อนหน้า    1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 231    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap