BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,603 ประวัติ


321. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร อัพเดท 8 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีวิทยา2วิทย์-คณิต


322. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรจัดซื้อ , วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า


323. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี


324. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรสนาม อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยการอาชัพปัวติดตั้งไฟฟ้า


325. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 6 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า


326. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรซ่อมบำรุง , ผู้ช่วยหรือ ผจก. ไฟฟ้าหรือซ่อมบำรุง อัพเดท 3 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ศรีประทุม ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกไฟฟ้ากำลัง


327. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , หัวหน้าช่าง , ช่างเท อัพเดท 21 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลเทคนิคภูเก็ตไฟฟ้ากำลัง


328. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 12 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท ASIAN INTITUTE OF TECHNOLOGY Nanotechnology
ปริญญาตรีJNTUH, HYDERABAD , INDIAELECTRICAL & ELECTRONICS engg


329. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering Design , Sr. M&E QS อัพเดท 7 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี UTCC ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายไตรมิตรวิทยาลัยวิทย์- คณิตย์


330. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต/ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 3 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 3 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า


331. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกร , วิศวกร อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.เทคนิคพิษณุโลกไฟฟ้ากำลัง


332. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานรักษาความปลอดภัย อัพเดท 19 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ภูเก็ต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวิเชียรมาตุ


333. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 16 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีไฟฟ้ากำลัง


334. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , พนักงานธุรการ อัพเดท 11 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคยะลาอิเล็กทรอนิกส์


335. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าช่างเทคนิค​ , ช่างเทคนิค​อาวุโส​ , โฟร์แมน​งานระบบ อัพเดท 9 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เกษม​บัณฑิต​ วิศวกรรม​ไฟฟ้า​
ปวส.วิทยาลัย​เทคนิค​ตรังไฟฟ้ากำลัง​


336. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RENEWABLE ENERGY ENGINEER- SOLAR, WIND อัพเดท 5 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ELECTRICAL POWER SYSTEM MANAGEMENT
ปริญญาตรีU.C.E, R.T.U, KOTA, RAJASTHANELECTRICAL


337. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า , วิศวกรประมาณราคาระบบไฟฟ้า อัพเดท 4 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิเชียรมาตุวิทย์-คณิต


338. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรระบบควบคุมและอัตโนมัติ , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 1 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมไฟฟ้า


339. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร โฟร์แมน ดราฟ อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


340. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร โครงการ , วิศวกร โรงงาน อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิยยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 231    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap