BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,619 ประวัติ


441. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธุรการประสานงาน , บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ , งานบริการทั่วไป อัพเดท 4 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)คณิต-วิทย์


442. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 4 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงบคล้ายนา วิศวะไฟฟ้า


443. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรม, บำรุงรักษา, อนุรักษ์พลังงาน, ไฟฟ้า, ผลิต - ผู้จัดการ/รอง/ผู้ช่วย, อาวุโส , วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส อัพเดท 4 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 5 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานครไฟฟ้ากำลัง


444. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , Senior Engineer อัพเดท 29 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี Sripatum University Engineering/Electrical


445. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ๊Utility , Maintenance อัพเดท 24 พ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า


446. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 18 ต.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์วิทย์คณิต


447. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , งานบริการหลังการขาย , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 17 ต.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.เซนต์จอห์นโปลีเทคนิคไฟฟ้ากำลัง


448. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance Electrical Engineer , Electrical Project Engineer , Research and Development อัพเดท 2 ต.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Southampton Electrical Power Engineering
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร


449. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวจัดซื้อ อัพเดท 13 ก.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิศวกรรมไฟฟ้า


450. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวจัดซืัอ อัพเดท 13 ก.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิศวกรรมไฟฟ้า


451. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Purchasing Supervisor/Manager , Admin. Supervisor/Manager , Logistic อัพเดท 10 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิยาลัยรามคำแหง Marketing
ปริญญาตรีสถาบันราชภัฎเพชรบุรีเทคโนโลยีอุตสาหดรรม-อิเล็กทรอนิกส์


452. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า/อีเลกโทรนิค อัพเดท 8 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Southampton Electronic and Electrical Engineering
ปริญญาตรีUniversity of SouthamptonElectronic and Electrical Engineering


453. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Automation Engineer อัพเดท 4 ส.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า


454. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Electrical Engineer , Control Engineer , Automation Engineer อัพเดท 21 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Mahanakorn University of Technology ( MUT ), Thailand Electrical Engineering


455. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : maintenance manager , engineering manager อัพเดท 17 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท ม. รามคำแหง การจัดการอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีม.ราชภัชราชนครินทร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม


456. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D engineer , Design engineer , Product engineer อัพเดท 12 พ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี KMITL Electronics engineer


457. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Draftman อัพเดท 6 พ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคนิคการผลิต


458. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรวางแผน อัพเดท 3 พ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอรุณวิทยาวิทย์-คณิต


459. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ , Maintenance อัพเดท 24 เม.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯไฟฟ้ากำลัง


460. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production manager , Factory manager อัพเดท 17 เม.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 51 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Kasetsart University electrical engineering


<<< ก่อนหน้า    1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 231    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap