BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,616 ประวัติ


641. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรประมาณราคา อัพเดท 13 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิช่างไฟฟ้า


642. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pre-Sales , Engineer อัพเดท 11 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ไฟฟ้า
ปวส.เซนต์จอห์นโปลีเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์


643. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกไฟฟ้า อัพเดท 5 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์ อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.สุราษฎร์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


644. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้าเครื่องมือวัด , ทุกตำแหน่ง อัพเดท 2 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยีพาณิชยการไฟฟ้ากำลัง


645. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO อัพเดท 30 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมกศาสตร์ไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีไฟฟ้ากำลัง


646. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Manager , Senior Sales Engineer Project PHILIPS , Project Sales Engineer อัพเดท 28 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไฟฟ้ากำลัง
ปริญญาตรีโรงเรียนเทคนิควิทยาไฟฟ้ากำลัง


647. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 17 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาไฟฟ้ากำลัง


648. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Asst .enginneer , Sup. engineer , Av sup tech อัพเดท 10 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม


649. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Asst .enginneer , Sup. engineer , QA Tectnician อัพเดท 7 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคน่านอิเล็กทรอนิกส์


650. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , Electrical Engineer อัพเดท 2 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคนล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคนล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ไฟฟ้า


651. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบและควบคุมงานระบบไฟฟ้า , วิศวกรประเมินราคางานระบบไฟฟ้า อัพเดท 28 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหนองคายช่างไฟฟ้ากำลัง


652. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมระบบไฟฟ้า อัพเดท 27 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เทคโนโลยีไฟฟ้า


653. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานช่างไฟฟ้า อัพเดท 26 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ช่างไฟฟ้ากำลัง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีวิศวกรรมไฟฟ้า


654. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างดูแลระบบ อัพเดท 25 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญอิเลคทรอนิกค์


655. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารสุง , วิศวกรไฟฟ้าอาคารสูง , งานที่เกี่ยวข้างกับประสบการณ์ อัพเดท 25 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีมหานคร ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชไฟฟ้า


656. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 15 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มทร.ขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไฟฟ้ากำลัง


657. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมไฟฟ้า อัพเดท 9 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วิทย์-คณิต


658. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 29 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีไฟฟ้า


659. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 26 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยธีรภาดาเทคโนโลยีช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


660. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานช่างไฟฟ้า , ซ่อมบำรุง , ดูแลระบบ อัพเดท 25 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ ไฟฟ้า
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 231    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap