BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,617 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lighting design , Lighting engineer , Electrical engineer อัพเดท 28 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.สถาบันการบินพลเรือนเครื่องวัดประกอบการบิน


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อัพเดท 18 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันการบินพลเรือน อิเล็กทรอนิกส์การบิน


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SiteEngineer อัพเดท 15 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineering Manager , Senior Electrical Engineer อัพเดท 14 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม อสบ.ไฟฟ้า
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือไฟฟ้ากำลัง


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 13 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ไฟฟ้ากำลัง


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิทยากรไฟฟ้า , ฝึกอบรม , วิศวกร อัพเดท 11 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครุศาสตร์ไฟฟ้า


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ซ่อมบำรุง , บริการ , ความคุมการผลิต อัพเดท 11 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมไฟฟ้า


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 7 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ไฟฟ้า
ปวช.วิทนาลัยเทคนิคแพร่ไฟฟ้ากำลัง


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานบริษัท อัพเดท 6 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้าทั่วไป อัพเดท 4 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีวิทย์-คณิต


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการอาคาร , ผู้จัดการโครงการ , ผู้จัดการวิศวกรรม อัพเดท 3 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical design engineer อัพเดท 3 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบวิทย์-คณิต


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : General Manger/Dept Manager , Engineering Manager อัพเดท 1 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Hoschule Rheimain University of Applied Science, Rüdesheim, Wiesbaden,Essen, Germany Mobile App Development
ปริญญาโทInstitute of International Studies (IIS-RU) Ramkamhaeng UniversityFinace and banking


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Manager , Sr. Engineer , Manager อัพเดท 22 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาวิทย์


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 20 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.วงษ์ชวลิตกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไฟฟ้าเครื่องกล


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : รองกรรมการผู้จัดการ , ผู้จัดการอาวุโส อัพเดท 14 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี การออกแบบและวางแผน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 12 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 12 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales engineer , Project engineer อัพเดท 5 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 1 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม-


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 231    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap