BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,308 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : project manager , ผู้้จัดการโครงการ , ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง อัพเดท 4 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพระนคร โยธา
ปวส.เซ็นต์จอห์นเทคนิคกรุงเทพก่อสร้าง


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำรวจ , ช่างสำรวจ , ออกแบบและจัดทำแผนที่ อัพเดท 2 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลศรีวิชัย วิศวกรรมสำรวจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุคิรินวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Civil engineer , project engineer อัพเดท 2 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายยุพราชวิทยาลัยวิทย์-คณิต


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำรวจ อัพเดท 29 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิศวกรรมสำรวจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิวิทย์-คณิต


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มห่วิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , วิศวกรควบคุมคุณภาพ , วิศวกรออกเเบบ อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 25 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โยธา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิกอุดรธานีก่อสร้าง


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง , ประเมินราคา อัพเดท 22 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกช่างโยธา


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 19 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีช่างก่อสร้าง


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฎรอำรุงวิทย์ คณิต Gifted Room


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิเคราะห์ อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาโท ์National Taiwan University Transportation, Civil engineering
ปริญญาตรีChulalongkorn UniversityCivil engineering


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Structural Engineer , Civil Design Engineer , Civil Engineer อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Integral Uniersity, lucknow india Structural Engineering
ปริญญาตรีIIMT Engineering CollegeCivil Engineering


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงการ , วิศวกรสนามอวุโส อัพเดท 6 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีช่างโยธา


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการประจำพัทยา อัพเดท 4 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี วศบโยธา


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quantity surveyor , Office engineer , อื่นๆ อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีวิทย์คณิต


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบโครงสร้าง อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Engineer , Supervisor Engineer อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบวิทยาลัยวิทย์-คณิต


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โยธา อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Assistant Manager Engineer , Civil Engineer , Project Engineer อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 166    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap