BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,337 ประวัติ


3321. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมการก่อสร้าง , บริหารงานก่อสร้าง , วิศวกรสนาม อัพเดท 27 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ช่างโยธา


3322. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม. เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงก่อสร้าง


3323. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , site engineer อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(คลอง 6) วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีช่างก่อสร้าง


3324. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษมบัณฑิต โยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคน่านก่อสร้าง


3325. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , เขียนแบบ , ประเมินราคา อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 47 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคาเนย์ โยธา


3326. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานเขียนแบบ , เบอเกอร์รี่ อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีก่อสร้าง


3327. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวะกร อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวะกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ช่างก่อสร้าง


3328. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , วิศกรสำนักงาน , วิศกรประมาณราคา อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาวิทย์-คณิต


3329. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ราชมงคล วิทยาเขต นครราชสีมา วิศวกรรมโยธา
ปวส.ราชมงคล วิทยาเขต นครราชสีมาช่างโยธา


3330. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โยธา
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อสร้าง


3331. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรสนาม , วิศวกรโครงการ , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนศรีวิทยาวิทย์ - คณิต


3332. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cost control. , Project Engineer. , Site Engineer อัพเดท 14 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา บริหารงานก่อสร้าง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิศวกรรมโยธา


3333. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรสำนักงาน อัพเดท 14 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงช่างก่อสร้าง


3334. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , โฟร์แมน อัพเดท 8 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ช่างก่อสร้าง


3335. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สงขลาช่างโยธา


3336. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรขาย อัพเดท 7 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์ดอมินิก


3337. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝึกหัด อัพเดท 5 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท เทคโนโลยีมหานคร ตลาดการจัดการการเงิน
ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์โยธา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap