BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,337 ประวัติ


401. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ , ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง , วิศวกรโครงการ อัพเดท 15 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานีก่อสร้าง


402. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประมาณราคา อัพเดท 10 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแสตมฟอต บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาละยเกษตรศาสตร์วิศวกรโยธาท ชลประทาน


403. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรงงานโครงสร้าง อัพเดท 7 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


404. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน , QC อัพเดท 6 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี ราชภัฏบุรีรัมย์ เทคโนโลยีก่อสร้าง


405. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer อัพเดท 3 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายโยธา


406. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประเมิณราคา , วิศวกรออกแบบ , วิศวกรประจำสำนักงาน อัพเดท 30 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมโยธา


407. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ , ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ อัพเดท 26 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี เอเชียอาคเนย์ โยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีก่อสร้าง


408. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทคนิคสำรวจ , surveyor , หัวหน้าช่างสำรวจ อัพเดท 25 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ ช่างสำรวจ
ปวช.ไทยโปลีเทคนิคช่างสำรวจ


409. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา


410. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ , ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 8 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี ม เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร์โยธา
ปวช.โรงเรียนเซนจอห์นเทคนิคกรุงกรุงโยธา


411. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม อัพเดท 7 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม)วิทย์-คณิต


412. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร ออฟฟิศ , วิศวกรสนาม อัพเดท 2 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มทร.ศรีวิชัย วิศวกรรมโยธา/สำรวจ


413. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , ธุรการประสานงาน อัพเดท 30 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ปวช.โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


414. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site manager , Marketing Manager , Sales Engineer อัพเดท 24 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
ปวส.


415. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนติดตั้ง precast อัพเดท 24 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมไทย-เยอรมัน โยธา


416. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม อัพเดท 20 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเทคนิคการก่อสร้าง


417. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วิศวกรรมโยธา


418. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , โฟร์แมน , ผู้ควบคุมงาน อัพเดท 14 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมโยธา
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นช่างโยธา


419. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา วิทยื-คณิต


420. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวโยธา , วิศวกรโครงการ อัพเดท 6 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชก่อสร้าง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 167    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap