BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,322 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Structural Design Engineer อัพเดท 27 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท Sirindhorn International Institute of Technology Structural
ปริญญาโทYangon Technological UniversityStructural


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 26 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นช่างโยธา


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำนักงาน , วิศวกรประเมินราคา , วิศวกรโยธา อัพเดท 26 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารวิทย์-คณิต


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cost Engineer , QS , OE อัพเดท 25 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โยธา-ชลประทาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)วิทย์ - คณิต


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อาวุโส , Project Engineer อัพเดท 22 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมโยธา


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท
ปริญญาตรี


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรงานทาง อัพเดท 21 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านวิทย์-คณิต


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer อัพเดท 18 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โยธา
ปวส.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก่อสร้าง


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบโครงสร้าง อัพเดท 17 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย โยธา


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบ อัพเดท 15 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรประเมินราคา , วิศวกรออฟฟิต อัพเดท 9 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชช่างโยธา


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 6 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรโครงการ อัพเดท 1 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่วิทยาศาสตร์


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงสร้าง อัพเดท 1 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิริรัตนาธรวิทย์-คณิต


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำนักงาน , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 29 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์วิทย์-คณิต


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 24 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)วิทย์-คณิต


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำนักงาน , วิศวกรประมาณราคา อัพเดท 20 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมศาสตร์


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qs engineer , Cost Engineer อัพเดท 17 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชวินิต มัธยมสายวิทย์-คณิต


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project planner , Site Engineere อัพเดท 15 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โยธา


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer , โฟร์แมน โยธา อัพเดท 15 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารงานก่อสร้าง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 167    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap