BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,337 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรประมาณราคา , วิศวกรสนาม อัพเดท 21 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมวิทย์-คณิต


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี อัพเดท 20 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โยธาและการบริหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีนนทบุรีวิทย์-คณิต


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project engineer อัพเดท 20 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท Mahidol Civil engineering
ปริญญาตรีAsian Institute of Technology Civil engineering


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำนักงาน , วิศวกรโยธา , วิศวกรออกแบบโครงสร้าง อัพเดท 18 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยมหิดล โยธา


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 17 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงสร้าง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาโยธา


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประมาณราคา , QS , Cost Controller อัพเดท 15 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบริหารงานก่อสร้าง
ปริญญาตรีมทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวลวิศวกรรมโยธา


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Office Engineer , Site Engineer อัพเดท 14 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 6 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์วิทย์-คณิต


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 3 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนน้ำพองศึกษาวิทย์- คณิต


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรโครงการ , วิศวกรโครงสร้าง อัพเดท 23 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์วิทย์-คณิต


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประเมิณราคา , วิศวกรเขียนแบบ อัพเดท 21 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โยธา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โยธา


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้บริหารงานก่อสร้าง อัพเดท 21 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โญธา


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมงาน , วิศวกรหน้างาน , วิศวกรโยธา อัพเดท 20 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวิทย์-คณิตย์


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 17 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมโยธา


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรสนาม , วิศวกรโครงการ อัพเดท 15 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำรวจ , โฟร์แมน , วิศวกรเขียนแบบ อัพเดท 2 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer อัพเดท 31 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิสวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองฉางวิทยาวิทย์-คณิต


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , Foreman อัพเดท 30 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารงานก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามวิทย์-คณิต


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 26 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีชมภูวิทยาวิทย์-คณิต


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประมาณราคา อัพเดท 24 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดงตาลวิทยาวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 167    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap