BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 816 ประวัติ


341. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , พนักงานต้อนรับ , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 3 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชไร่นา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.รัตนราษฎร์บำรุงสายวิทย์-คณิต


342. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , ช่างเทคนิคโทรคมนาคม อัพเดท 3 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคตรังโทรคมนาคม


343. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , Programmer อัพเดท 1 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตากอิเล็กทรอนิกส์


344. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecommunication Engineer , Engineer , technician อัพเดท 30 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.ม.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรีอิเล็กทรอนิกส์


345. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โทรคมนาคม สื่อสาร อัพเดท 30 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ อิเล็คโทรนิคส์ สื่อสาร


346. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายสินค้าทั่วไป , จดเช็ครายการสินค้า , พิมพ์เอกสาร อัพเดท 25 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจอมคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สตรีวิทยา2สายวิทย์-คณิต


347. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Engineer , Sale Engineer อัพเดท 23 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิรินธรวิทย์-คณิต


348. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมวิทย์-คณิต


349. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศกรไฟฟ้า อัพเดท 17 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชช่างอิเล็กทรอนิกส์


350. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้สื่อสาร อัพเดท 17 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า


351. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร.... อัพเดท 16 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


352. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , IT อัพเดท 15 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม


353. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT SUPPORT , ช่างเทคนิค(โทรคมนาคม) , ช่างเทคนิค IT อัพเดท 11 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เทคโนโลยีอุสาหกรรม(โทรคมนาคม)
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


354. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่ง อัพเดท 9 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ช่างอิเล็กทรอนิกส์


355. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรขาย , วิศวกร อัพเดท 9 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.วท.สกลนครโทรคมนาคม


356. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โทรคมนาคม , การสื่อสาร , งานควบคุม อัพเดท 5 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกศ์-เทคนิคคอมพิวเติร์


357. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผช.หน.แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ , จนท.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , ธุรการ อัพเดท 4 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์วิทย์-คณิต


358. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรสื่อสาร , วิศวกรระบบ อัพเดท 4 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร


359. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง อัพเดท 4 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม


360. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราชสื่อสารมวลชน


<<< ก่อนหน้า    1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 41    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap