BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 821 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer อัพเดท 15 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเทคนิคคอมพิวเตอร์


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พัฒนาธุรกิจ , การขาย , การตลาด อัพเดท 27 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง General management
ปริญญาตรีพระจอมเกล้าลาดกระบังโทรคมนาคม


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Presale , Project Management , Network อัพเดท 21 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรคมนาคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรคมนาคม


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Industrial engineer , Process engineer , Service engineer อัพเดท 31 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , sale engineer , project coordinator อัพเดท 10 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมโทรคมนาคม


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecommunication engineer , Network engineer , NOC engineer อัพเดท 31 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครสวรรค์สายวิทย์


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , RF Engineer , site Engineer อัพเดท 22 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Rajamangala University of Technology Rattanakosin Telecommunication Engineering
ปวช.Siam Institute of TechnologyElectronic


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site supervisor Engineer , RF Engineer , technical engineer อัพเดท 12 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : network engineer , junior network engineer อัพเดท 25 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมวิทย์-คณิต


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน IT , ล่าม อัพเดท 21 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานโทรคมนาคม อัพเดท 16 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนวิทย์-คณิต


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วอิเล็กทรอนิกส์


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร อัพเดท 12 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่แตงวิทญ์-คณิต


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 7 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิศวกรรมโทรคมนาคม


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Support อัพเดท 26 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.พระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองพอกวิทยาวิทย์-คณิต


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF engineer , Network engineer อัพเดท 24 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเขมะสิริอนุสสรณ์วิทย์-คณิต


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้บริหาร , การตลาด , ค้าปลีก อัพเดท 14 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Mahidol University General Management
ปริญญาโทUniversity of EssexTelecommunications and information systems


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Workforce Planning , HR Analyze , Excel Specialist อัพเดท 23 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรคมนาคม


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Planning อัพเดท 19 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap