BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  



สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :



   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 821 ประวัติ


521. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนพิเศษ อัพเดท 12 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า


522. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 9 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานีอิเล็กโทรนิกส์


523. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวอิเล็คโทรคมนาคม อัพเดท 8 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิศวกรรมอิเล็คโทรนิคส์โทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามอิเล็คทรอนิคส์


524. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงข่ายตอนนอก , วิศวกรโทรคมนาคม , IT อัพเดท 8 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชช่างอิเล็กทรอนิกส์


525. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการจัดซื้อ อัพเดท 29 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ โทรคมนาคม


526. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : engineer , Technicain อัพเดท 26 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทช่างอิเล็กทรอนิกส์


527. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 24 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย เชียงใหม่เทคโนโลยีโทรคมนาคม


528. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 19 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาอิเล็กทรอนิกส์


529. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 19 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพอิเล็คทรอนิคส์


530. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ IT อัพเดท 19 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เทคโนโลยีโทรคมนาคม


531. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 15 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาโท Northumbria University Optoelectronics & communicstions engineering
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมสื่อสาร


532. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 2 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน) วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุตรดิตถ์วิทย์ คณิตย์


533. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , พนักงานเร่งรัดหนี้ , sale engineer อัพเดท 2 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนืออิเล็กทรอนิกส์


534. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพโทรทัศน์ อัพเดท 27 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , บุคคล ฝึกอบรม , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เทคนิคฉะเชิงเทรา โทรคมนาคม


535. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบโครงสร้าง อัพเดท 22 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น วิศวกรรมโยธา
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นโยธา


536. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 21 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี ราชมงคลล้านนาตาก เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วท.อุทัยธานีโทรคมนาคม


537. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกร , วิศวกร อัพเดท 20 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เมืองพลพิทยาคมวิทย์--คณิต


538. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสื่อสาร อัพเดท 17 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม


539. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรสำนักงาน , วิศวกรงานระบบ อัพเดท 10 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ปวส.สุราษฏร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์


540. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Technician อัพเดท 3 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลนีโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีอิเล็กทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 42    ต่อไป >>>






BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap