BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 816 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 12 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไฟฟ้าโทรคมนาคม


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 8 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มาหวืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาวิทย์-คณิต


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 30 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันทรารมณ์วิทย์-คณิต


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer , Network Engineer อัพเดท 29 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต วิศวกรรมไฟ้าโทรคมนาคม


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ , เจ้าหน้าที่สำรวจภัย อัพเดท 3 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสื่อสาร อัพเดท 26 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังวิศวกรรมโทรคมนาคม


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Supervisor , RF Engineer , Telecommunication Engineer อัพเดท 5 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ช่างอิเล็กทรอนิกส์


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : engineer อัพเดท 4 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี SUMNAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY โทรคมนาคม


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีวิศวกรรมโทรคมนาคม


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : project coordinator , technical , Design network อัพเดท 21 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ปวช.สยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Supervisor , RF Engineering อัพเดท 29 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคน่านอิเล็กทรอนิกส์


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรโครงข่าย อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเทคนิคคอมพิวเตอร์


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ผู้ดูแลระบบ อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม (RF Engineer) อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : System Engineer , Network Engineer , NOC อัพเดท 8 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business Development Manager , Product Planning Manager , Program management Manager อัพเดท 5 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Chulalongkorn University MBA
ปริญญาตรีChulalongkorn UniversityElectrical Engineering


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 1 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Site Engineer , Telecom Engineer อัพเดท 28 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสลกบาตรวิทยาวิทย์-คณิต


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Rf Engineer อัพเดท 22 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี โทรคมนาคม


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Radio Frequency engineer , Drive test engineer , OSS engineer อัพเดท 22 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอวังวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 41    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap