BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 816 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร , อื่นๆ อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมวิทย์-คณิต


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : system engineer , RF engineer , NOC อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตามความต้องการของบริษัท , วิศวกร, โปรแกรมเมอร์ , เจ้าหน้าที่ด้านไอที , เจ้าหน้าที่สื่อ, โทรคมนาคม, โทรทัศน์ อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ นนทบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมวิทย์-คณิต


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF engineer , ์NOC engineer อัพเดท 31 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโ,ยรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าวิทย์-คณิต


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต , วิศวกรการผลิต , นักร้องนักแต่งเพลง อัพเดท 25 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , System Engineer , Presale อัพเดท 21 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ็าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เเละเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากอิเล็กทรอนิกส์


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Radio frequency engineer , network engineer อัพเดท 9 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการสื่อสารและโทรคมนาคม , เจ้าหน้าที่ IT , เจ้าหน้าที่งานธุรการและประสานงานทั่วไป อัพเดท 29 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Noc Engineer อัพเดท 27 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามโคกวิทย์-คณิต


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ์NOC , Engineer อัพเดท 26 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายจักรคำคณาทรวิทย์ คณิต


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , Telecommunication Engineer , Maintenance Engineer อัพเดท 20 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิทย์-คณิต)


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 15 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถิติ


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer , Walktest Engineer , Site Engineer อัพเดท 3 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Design Engineer , Drive Test Analysis อัพเดท 1 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองไผ่วิทยาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SITE ENGINEER , วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน , วิศวกรเครื่องกล อัพเดท 28 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม เครื่องกล
ปวส.เทคโนโลยีสยามช่างเทคนิค


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NOC Engineer , Engineer อัพเดท 17 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วก.ชนแดนเทคนิคคอมพิวเตอร์


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Engineer , Data Engineer , Communication Engineer อัพเดท 24 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยา2วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 41    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap