BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecom Engineer , O&M Engineer อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์ไฟฟ้าสื่อสาร
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพังงาช่างอิเล็กทรอนิกส์


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง , อื่นๆ อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมวคลสุวรรณภูมิ(ศูนย์นนทบุรี) โทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมวคลสุวรรณภูมิ(ศูนย์นนทบุรี)อิเล็กทรอนิกส์


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยวิทย์-คณิต


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 18 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไฟฟ้า


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนควนเนียงวิทยาวิทย์-คณิต


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ขนถ่ายสัมภาระ อัพเดท 29 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , กฎหมาย , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การบริหารการศึกษา
ปวส.เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี. เทค) คอมพิวเตอร?


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน network engineer อัพเดท 29 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer อัพเดท 13 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร วิศวกรรมโทรคม


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , พนักงานขาย , ตำแหน่งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัพเดท 2 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 (หลวงพ่อเงินอนุสรณ์)วิทยาศาสและคณิตศาสตร์


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แอดมินเพจ อัพเดท 27 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารเทคโนโลยี


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ์Network engineer , Infrastructure engineer , It consulting อัพเดท 25 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ บางเขน ไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบ วิทยาลัย รังสิตวิทย์-คณิต


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : network engineer อัพเดท 18 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer , Network Engineer อัพเดท 12 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network engineer อัพเดท 9 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทย์


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business development manager อัพเดท 29 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer อัพเดท 20 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนรี วิศวกรรมโทรคมนาคม


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network engineer อัพเดท 27 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมารีย์วิทยาวิทย์-คณิต


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NOC , Project Engineer อัพเดท 20 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 17 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรฒโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ก่อสร้าง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap