BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 816 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร/ผู้ช่วยวิศวกร /เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่เทคนิค/เจ้าหน้าที่ทั่วไป/ช่างเทคนิคฝ่ายปฏิบัติงาน/ช่างเทคนิคบริการ/ช่างเทคนิคโรงงานอุตสาหกรรม/และงานอื่นๆ , ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/เลขานุการ/ธุรการ/คีย์ข้อมูล/และอื่นๆ , อื่นๆ อัพเดท 16 พ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญอิเล็กทรอนิกส์


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมอาคาร , วิศวกรรมโทรคมนาคม , Technical อัพเดท 27 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโก สินทร์ ศาลายา วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคยะลาอิเล็กทรอนิกส์


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อัพเดท 17 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารวิทยาศาสตร์


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NOC , IT Support , Help desk อัพเดท 5 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญรัตน์วิทย์-คณิต


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , กรมประมง , เดินแบบ อัพเดท 3 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามระบบโทรคมนาคม


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 27 มิ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์โทรคมนาคม


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecom Engineer , RF Engineer , Network Engineer อัพเดท 19 มิ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์โทรคมนาคม


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale อัพเดท 12 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , Clerk อัพเดท 6 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมีปฏิบัติการ


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , อื่นๆๆ อัพเดท 12 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ระบบโทระคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อิเล็กทรอนิกส์


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสื่อสาร อัพเดท 3 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรคมนาคมและเครือข่าย
ปวช.โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (นนทบุรี)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสื่อสาร , Sale , ประชาสัมพัธ์ อัพเดท 1 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า , บุคคล อัพเดท 19 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปวช.โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจภาษาต่างการเทศ


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ , Project engineer อัพเดท 7 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิอิเล็กทรอนิกส์


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสารสนเทศ , Sale engineer , customer support อัพเดท 1 ก.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพัฒนาโปรแกรม


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรระบบ , วิศวกรควบคุม อัพเดท 27 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมวิทย์-คณิต


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , พนักงานแคชเชียร์ , พนักงานขายสินค้า อัพเดท 25 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวิทย์-คณิต


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 3 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ช่างโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นช่างโทรคมนาคม


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , บริการ , เทรนนิ่ง อัพเดท 13 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนานคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , หัวหน้างาน , drafman อัพเดท 4 ธ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 41    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap