BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,704 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : product development , product manager , product designer อัพเดท 9 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี university of the philippines Industrial Design
ปริญญาตรีuniversity of the philippinesindustrial design


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Digital Marketing , Event Marketing อัพเดท 9 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Middle Tennesee State University


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟิกดีไซน์ อัพเดท 4 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ออกแบบนิเทศศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชัยนาทพิทยาคมสาย วิทย์-คณิต


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน , ครูอัตราจ้าง , ครูพี่เลี้ยง อัพเดท 2 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , บุคคล ฝึกอบรม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นาฏยศิลป์


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Designer อัพเดท 23 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นิเทศศิลป์


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Graphic Designer อัพเดท 23 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มสธ สารสนเทศศาสตร์
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาศิลปกรรม เอกภาพพิมพ์


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด , ประสานงานการตลาด , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 22 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา นิเทศก์ศิลป์
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียนสตรีนนทบุรีคหกรรมศาสตร์


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Visual Merchandiser , Fashion Designer , Graphic Designer อัพเดท 17 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ การออกแบบพัสตรภรณ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศิลป์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Fashion Designer อัพเดท 15 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : UX , BA , PM อัพเดท 14 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Tunghai University Industrial Design
ปริญญาตรีChung Shan Medical UniversityApplied Chemistry


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่กราฟิก , พนักงานขับรถจักรยานยนต์ส่ง-รับของพัสดุ อัพเดท 8 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม คอมพิวเตอร์กราฟิก
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมคอมพิวเตอร์กราฟิก


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dicut , จัดวางLayout , Retouch อัพเดท 6 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรยีนสตรีวิทยา2ศิลป์ ภาษาจีน


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวาดภาพประกอบ , กราฟฟิกดีไซเนอร์ , นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อัพเดท 1 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาการออกแบบผลิตภัณฑ์


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วาดภาพประกอบ อัพเดท 29 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพยนตร์ และ ดิจิทัล มีเดีย
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีคอมพิวเตอร์กราฟิก


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานcheck in , ธุรการ ประสานงานทั่วไป , อื่นๆ อัพเดท 29 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏนครสวรรค์ ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายไพศาลีพิทยาภาษาทั่วไป


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบ , กราฟฟิค , วาดการ์ตูน อัพเดท 26 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ดิจิทัลมีเดีย
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครการบัญขี


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูนาฏศิลป์ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 24 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นาฏยรังสรรค์
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพตรังอาหารและโภชนาการ


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Fashion Designer , Develop merchandiser , Visual mechandiser อัพเดท 23 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ออกแบบ-แฟชั่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไทยคริสเตียนศิลป์-จีน


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Fashion Designer อัพเดท 16 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปกรรม ออกแบบแฟชั่น


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานกราฟฟิก , พนักงานสนับสนุนการตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า อัพเดท 14 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ปวช.อาชีวศึกษานครปฐมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 236    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap