BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,464 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ข้อมูลและการประสาน อัพเดท 13 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jzwoeol , Eblbdbl , Gykdkzi อัพเดท 9 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 50 จังหวัด : อยุธยา
ปวช. Xpvrnse Lzwmqpy
ปริญญาเอกBcxrtjiAprdbdv


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Heatherfourn , Heatherfourn , Heatherfourn อัพเดท 4 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาโท Heatherfourn Heatherfourn
ปริญญาโทHeatherfournHeatherfourn


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Alicialef , Alicialef , Alicialef อัพเดท 4 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวช. Alicialef Alicialef
ปวส.AlicialefAlicialef


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Digital Marketing , Social Media , Data Analysis อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
ปริญญาตรีสวนดุสิตสถิติประยุกต์


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marionhed , Marionhed , Marionhed อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 48 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี Marionhed Marionhed
ต่ำกว่ามัธยมMarionhedMarionhed


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Xjvqmzt , Rrpkbbi , Qgfwako อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เลขานุการ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 11 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี Niiblhp Iqqcihe
ปริญญาตรีFqdwfoiMiwjyyp


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : kmbxSaptofs , ltybcrfSaptofs , tyzifSaptofs อัพเดท 29 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : ชลบุรี
ปวช. gtnfSaptofs AdoratiusSaptofs
ปริญญาตรีJoJojasSaptofsvfhbqrfSaptofs


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , วางแผนการผลิต อัพเดท 28 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์รังสิต คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายธัญบุรีวิทย์-คณิต


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 27 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Data scientist , นักวิเคราะห์ข้อมูล , นักสถิติ อัพเดท 24 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภัทรญาณวิทยา


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 21 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนาวังศึกษาวิชวิทย์-คณิตฯ


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Data Analyst , Business Analyst อัพเดท 20 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีวิทย์-คณิต


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้ออาวุโส , หัวหน้างานจัดซื้อ อัพเดท 19 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถิติประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงรัฐศาสตร์


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Vsvlayw , Kwfyyxi , Cgizazi อัพเดท 5 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี Gtnoeds Rrwcqnc
ปวช.BxejcaqEvxmedu


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูล , สถิติ , การตลาด อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชุมแสงชนูทิศวิทย์-คณิต


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : vasiTor , vasiTor , vasiTor อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , แพทย์ พยาบาล เภสัช , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. vasiTor vasiTor
ปริญญาตรีvasiTorvasiTor


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : transport planning อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณิตศาสตร์การจัดการ


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : BI, BA , Data Analyst อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ต่อประกัน อัพเดท 23 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางบาลวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 74    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap