BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,190 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอน , งานธุรการ อัพเดท 11 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คณิตศาสตร์


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สอนพิเศษ คณิตศาสตร เสาร์ - อาทิตย์ ม. 1- 6 อัพเดท 2 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วทบ สถิติประยุกต์


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , อาจารย์ อัพเดท 31 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสารสนเทศสถิติ


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ , วางแผนนโยบาย , การตลาด , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 12 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT SUPPORT , งานวิจัย อัพเดท 24 ก.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาลัยรามคำแหง การบริหารการจัดการทั่วไป


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย อัพเดท 15 ก.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัสยาม สถิติประยุกต์
ปวส.เทคโนโลยีสยามคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , การตลาด , HR อัพเดท 9 ก.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพชรวิทยาคารวิทย์-คณิต


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนคณิตศาสตร์และสถิติ อัพเดท 22 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติประยุกต์
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 27 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.ราชภัฏสวนสุนันทา สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.วัดปากน้ำวิทยาคมศิลป์-ภาษา


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , พนักงานประชาสัมพันธ์ อัพเดท 25 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ระนอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบนิการ , แคชเชียร์ , ล้างจาน อัพเดท 25 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ลพบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยวิทย์-คณิต


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป (Part-time) , พนักงานทั่วไป , พนักงานสถิติ,วิจัย อัพเดท 6 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเสิงสาง วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเสิงสาง-


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , QC , เจ้าหน้าที่ประกันภัย อัพเดท 23 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ซุปเปอร์ไวเซอร์ , พนักงานการตลาด , พนักงานธนาคาร อัพเดท 9 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบุคคล อัพเดท 3 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศวิทย์-คณิต


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ , นักสถิติ อัพเดท 27 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , พนักงานบัญชี อัพเดท 24 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาคณิตศาสคร์-วิทยาศาสตร์


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คีย์ข้อมูล , พนักงานทั่วไป อัพเดท 12 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถิติประยุกต์


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝึกงาน อัพเดท 5 ก.พ. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทย์-คณิต


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดหนังสือ , เสิฟอาหาร อัพเดท 15 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.ภูซางวิทยาคม วิทย์ คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap