BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานPart-time อัพเดท 13 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศสถิติ


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บัญชี , พนักงานธนาคาร อัพเดท 8 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะ์ข้อมูล จัดทำรายงาน อัพเดท 3 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ สถิติประยุกต์
ปริญญาตรีสถาบันราชภัฎธนบุรีสถิตประยุกต์


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานขาย , พนักงานบัญชี อัพเดท 27 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สถิติประยุกต์(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 27 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ศิลป์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.บ้านสบสาคณิตศาสตร์


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ QC อัพเดท 13 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถิติประยุกต์


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 9 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติ


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ -วิจัย , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ อัพเดท 7 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร วิทย์- คณิต


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักคณิตศาสตร์ประกันภัย อัพเดท 28 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนคริทวิโรฒ สถิติ


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 25 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานในOffice อัพเดท 15 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี หมาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถิติประยุกต์


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 7 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายธรรมจันทร์วิทย์-คณิต


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพาร์ทไทม์ (18.00-22.00) อัพเดท 7 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี ม.พระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ สถิติธุรกิจและการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ราชินีบูรณะวิทย์- คณิต


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานโลจิตติก , เจ้าหน้าที่QC , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ,ประเมิน อัพเดท 24 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , แพทย์ พยาบาล เภสัช , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยวิทย์-คณิตฯ


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ อัพเดท 14 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชไฟฟ้้ากำลัง


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 12 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตลิ่งชันวิทยาวิทย์-คณิต


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยด้านสถิติ , ฝ่ายบุคคล , ธุรการ ประสานงาน อัพเดท 10 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร การวิจัยสุงคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุทัยวิทยาคมศิลป์-คณิต


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ อัพเดท 9 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน บ้านนา "นายกพิทยากร"วิทย์-คณิต


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales manager. , services. อัพเดท 7 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี RBAC Apply statistics
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเขาวงพิทยาคารวิทยฺ-คณิต


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า , ฝ่ายสินเชื่อธนาคาร , อาจารย์/นักวิจัย อัพเดท 5 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap