BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


301. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , นักวิเคราะห์ข้อมูล , เวชสถิติ อัพเดท 27 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบังวิทย์-คณิต


302. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล , พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานธุรการ อัพเดท 25 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดัดดรุณีวิทย์-คณิต


303. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสถิติ อัพเดท 25 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมวิทย์-คณิต


304. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานฝ่ายบุคคล , อื่นๆ อัพเดท 24 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองปานวิทยาวิทย์-คณิต


305. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสถิติ , โปรแกรมเมอร์ , งานวิจัย อัพเดท 22 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยาวิทย์-คณิต


306. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน , พนักงานขายรถยนต์ , พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 12 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราภัฎอุบลราชธานี คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารวิทย์-คณิต


307. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่สถิติ , พนักงานธนาคาร อัพเดท 12 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


308. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 12 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น สถิติ


309. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อัพเดท 9 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ


310. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานประชาสัมพันธ์ , พนักงานบัญชี อัพเดท 8 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโยธินบูรณะ เพชรบุรีวิทย์-คณิต


311. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติวิเคาระห์ , QC , QA อัพเดท 5 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่ทะวิทยาวิทย์ - คณิต


312. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , วางแผนการผลิต อัพเดท 4 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์


313. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ อัพเดท 31 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏจันทรเกษม สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ปทุมคงคาวิทย์-คณิตย์


314. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ อัพเดท 29 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาวิทย์-คณิต


315. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์และวางแผน , QA,QC , พนักงานบัญชี อัพเดท 29 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอำนาจเจริญวิทย์-คณิต


316. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูล , นักสถิติประกันภัย , เจ้าหน้าที่เวชระเบียน อัพเดท 29 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


317. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผนการผลิต,ควบคุมการผลิต , shipping , ตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 27 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนัสพิทยาคารวิทย์-คณิต


318. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 24 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนป่าซางวิทย์-คณิต


319. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต อัพเดท 22 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32วิทย์-คณิต


320. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าสถิติวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 21 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยรัตนบัณฑิต สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap