BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  



สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :



   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


421. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ส่งมอบสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) อัพเดท 2 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติ
ปวส.ร.ร.พงษ์สวัสดิ์พาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


422. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธรุการ อัพเดท 29 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปวส. พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ คอมพิวเตอร์


423. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ธนาคาร , นักสถิติ อัพเดท 26 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณิตศาสตร์ประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตรีอ่างทองวิทย์-คณิตศาสตร์


424. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 25 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถิติ


425. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่บัญชี อัพเดท 20 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิทยานุกูลนารีวิทย์ - คณิต


426. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 17 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบดินเดชา สิงห์ สิงหเสนี 2วิทย์-คณิต


427. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : planning อัพเดท 16 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอิสลามสันติชน


428. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สถิติ , ธนาคาร , งานการศึกษา อัพเดท 16 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศรีน่านวิทย์-คณิต


429. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเอกสาร อัพเดท 13 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร. สิงห์สามัคคีวิทยาคม สาขา คณิตศาตร์


430. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล , พนักงานธนาคาร , พนักงานธุรการ/การตลาด อัพเดท 12 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนมร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


431. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Import-Export , ธนาคาร , Underwriter Marine อัพเดท 11 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะสายวิทยาศาสตร์


432. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ิอาจารย์สอนสถิติ , อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ อัพเดท 8 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติประยุกย์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรสถิติ


433. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบุคคล , วิเคราะห์ข้อมูล , วางแผน อัพเดท 8 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหันคาพิทยาคมวิทย์-คณิต


434. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , QC. , Planning อัพเดท 3 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอินทร์บุรีวิทย์-คณิต


435. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล/คีย์ข้อมูล อัพเดท 28 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติ


436. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อัพเดท 28 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติ


437. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล , วิจัยการตลาด , พนักงานธนาคาร อัพเดท 26 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร์ เอกสถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์วิทย์-คณิต


438. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักทรัพยากรบุคคล , นักวิเคราะข้อมูล , นักเวชสถิติ อัพเดท 24 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพยุหะพิทยาคมวิทย์-คณิต


439. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , พนักงานธนาคาร , พนักงานธุรการ อัพเดท 23 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติประยุกต์


440. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 19 มี.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติธุีรกิจและการประักันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระับังวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 60    ต่อไป >>>






BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap