BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


481. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สถิติ อัพเดท 7 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสรรเพชญอัฐมาพิทยาคมวิทย์-คณิต


482. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานpart time อัพเดท 30 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์วิทย์คณิต


483. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ อัพเดท 30 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


484. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 30 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอลเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณิตศาสตร์ประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


485. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานQC , งานธุรการ , วิเคราะข้อมูล อัพเดท 25 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี 111/2 ม.6 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพยุหะพิทยาสายวิทย์


486. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์ อัพเดท 22 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ สถิติ


487. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย อัพเดท 20 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสถิติ สาขาการประกันภัย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถิติประยุกต์


488. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสถิติ , พนักงานควบคุมคุณภาพ QC , พนักงานธุรการ อัพเดท 18 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมวิทย์-คณิต


489. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 15 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถิติประยุกต์


490. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้า , เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่การตลาด อัพเดท 14 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


491. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่ อัพเดท 12 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางกะปิ


492. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , นักวิจัย , นักวิเคราะห์ อัพเดท 10 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเถินวิทยา


493. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , อาจารย์ , นักทรัพยากรบุคคล อัพเดท 8 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


494. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC QA อัพเดท 25 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี ม.รัตนบัณฑิตฯ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมวิทย์-คณิต


495. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเลขานุการ อัพเดท 21 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชาติตระการวิทยาวิทย์คณิต


496. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานpart-time , ว่าง พุธ,ศุกร์,อาทิตย์ , อังคาร,พฤหัส ว่าง 14.00เป็นต้นไป อัพเดท 20 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปากช่อง ภาษา-สังคม
ต่ำกว่ามัธยม--


497. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานparttimeสำหรับนักศึกษา อัพเดท 13 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสันกำแพง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


498. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , QA อัพเดท 8 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเสนาวิทย์-คณิต


499. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , นักวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 7 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชาลัยวิทย์-คณิต


500. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นำเข้ส่งออก อัพเดท 5 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ราชฏัทฉะเชิงเทรา สื่อสาร


<<< ก่อนหน้า    1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap