BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


501. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การธนาคาร , ประสานงาน , ประกันภัย อัพเดท 1 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายจุฬาภรณราชวิทยาลัย-บุรีรีมย์วิทยาศาสตรื-คณิตศาสตร์


502. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่วางแผน อัพเดท 23 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ศิลปากร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดไร่ขิงวิทยาวิทย์ - คณิต


503. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล อัพเดท 21 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน รัตนราษฎร์บำรุงวิทย์


504. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัย/วิเคราะห์ข้อมูล , การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน , เลขานุการ/ประสานงาน อัพเดท 14 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฎบุรีรัมย์ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมวิทย์-คณิตฯ


505. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ข้อมูล , ธุรการคอมพิวเตอร์ , IT Support อัพเดท 13 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์


506. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิิเคราะห์ข้อมูล , นักวางแผนงาน , นักวิเคราะห์การตลาด อัพเดท 11 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ


507. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ข้อมูล , นักเศรษฐศาสตร์ อัพเดท 11 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติ


508. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ วิจัย อัพเดท 2 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


509. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 1 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปวส.โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


510. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 31 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปวส.โรงเรียนวานิชพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


511. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 28 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.รัตนบัณฑิต สถิติประยุกต์


512. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , คีลย์ข้อมูล , พนักงานทั่วไป อัพเดท 24 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 13 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต กาฬสินธุ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.แกงนาจารย์พิทยาคมวิทย์-คณิต


513. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่านสินเชื่อ , ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล , ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อัพเดท 21 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่งคอยวิทย์-คณิต


514. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานประจำออฟฟิค , คอมพิวเตอร์ อัพเดท 20 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถิติประยุกต์ (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.วัดเขมาภิรตาราม ศิลป์-คำนวณ


515. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : marketing อัพเดท 19 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถิติประยุกต์


516. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล , พนักงานสิเชื่อ อัพเดท 19 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ภูเขียววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


517. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 17 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท นิด้า สถิติ
ปริญญาตรีม มหาสารคามสถิติ


518. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ อัพเดท 15 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผดุงนารีมหาสารคามวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


519. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานราชการ , ประสานงาน , ธุรการ อัพเดท 11 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่อายวิทยาคมวิทย์-คณิต


520. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานบัญชี , พนักงานขาย อัพเดท 11 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนซอลีฮียะห์ อัดดีนียะห์วิทย์ - คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap