BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,464 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : latashaox16 , joanngz4 , luisadv1 อัพเดท 20 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : แพร่
ปริญญาเอก maeez16 marianyf3
ปริญญาตรีelsalg4amandajk4


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , พนักงานสถิติ , พนักงานธุรการ อัพเดท 19 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิริรัตนาธรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Viktoriqnr , Viktoridku , Viktoritph อัพเดท 17 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 4 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. Viktoriiau Viktoricwo
ปริญญาโทViktoristfViktoripxg


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Altontut , Altontut , Altontut อัพเดท 13 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาเอก Altontut Altontut
ปริญญาตรีAltontutAltontut


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : StephenWom , StephenWom , StephenWom อัพเดท 13 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 7 จังหวัด : แพร่
ต่ำกว่ามัธยม StephenWom StephenWom
ปวส.StephenWomStephenWom


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SilasDef , SilasDef , SilasDef อัพเดท 7 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 20 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี SilasDef SilasDef
ปริญญาโทSilasDefSilasDef


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Desmondpidly , Desmondpidly , Desmondpidly อัพเดท 4 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : ลำพูน
ปวช. Desmondpidly Desmondpidly
ต่ำกว่ามัธยมDesmondpidlyDesmondpidly


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Beverlystibe , Beverlystibe , Beverlystibe อัพเดท 1 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : กาญจนบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Beverlystibe Beverlystibe
ปริญญาเอกBeverlystibeBeverlystibe


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , ธุรการทั่วไป , วิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 16 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารดานฤมลวิทย์-คณิต


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AlvinRaida , AlvinRaida , AlvinRaida อัพเดท 15 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 4 จังหวัด : ตาก
ปริญญาเอก AlvinRaida AlvinRaida
ปริญญาตรีAlvinRaidaAlvinRaida


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : otravilapirapro , otravilapirapro , otravilapirapro อัพเดท 12 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : พิษณุโลก
ต่ำกว่ามัธยม otravilapirapro otravilapirapro
ต่ำกว่ามัธยมotravilapiraprootravilapirapro


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ อัพเดท 9 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถิติประยุกต์


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ , data analyst อัพเดท 2 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวิทย์-คณิต


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 20 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์-


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DowynSaptofs , atlczSaptofs , milyaSaptofs อัพเดท 17 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 19 จังหวัด : ระนอง
ปวส. SilyaSaptofs tanyuhaSaptofs
ต่ำกว่ามัธยมIcookSaptofsatlyzSaptofs


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานพาร์ทไทม์เสาร์ อาทิตย์ งานอะไรก็ทำหมด , งานพาร์ไทม์ จันทร์-ศุกร์ ช่วงเย็น 18.30-23.30 อัพเดท 11 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร้องกวางอนุสรณ์วิทย์-คณิต


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักคณิตศาสตร์ประกันภัย อัพเดท 7 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติธุรกิจและการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรีศิลป์คำนวณ


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sahsTor , sahsTor , sahsTor อัพเดท 1 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาเอก sahsTor sahsTor
ต่ำกว่ามัธยมsahsTorsahsTor


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : addiz , addiz , addiz อัพเดท 1 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาเอก addiz addiz
ปริญญาตรีaddizaddiz


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 28 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 74    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap