BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,464 ประวัติ


1421. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าที่ logistic อัพเดท 19 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติประยุกต์


1422. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนง.จัดซื้อ , พนง.วิเคราะห์-วิจัย , planning อัพเดท 18 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชวินิตบางแก้ววิทย์-คณิต


1423. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ , พนักงานควบคุมการผลิต , กราฟฟิกดีไซด์ อัพเดท 18 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่ทะวิทยาวิทย์-คณิต


1424. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผน อัพเดท 17 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ชุมพวงศึกษาวิทย์-คณิต


1425. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , วิจัยและพัฒนา อัพเดท 17 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิรินธรวิทย์-คณิต


1426. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวางแผน , งานสถิติ อัพเดท 16 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิต มัธยมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


1427. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักแสดง นักร้อง อัพเดท 16 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


1428. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ อัพเดท 8 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวงามวิทยาวิทย์ - คณิต


1429. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทางด้านสถิติ , พนักงานธุรการ อัพเดท 8 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คอมพิวเตอร์และสถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารวิทย์-คณิต


1430. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล , Statistic , Research อัพเดท 6 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทย์-คณิต


1431. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โรงงาน QA QC สถิติวิจัย , งานควบคุมคุณภาพ , งานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหาร พัฒนาองค์กร etc. อัพเดท 6 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์สถิติประยุกต์-คอมฯ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สตรีวิทยา2วิทย์-คณิต


1432. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วางแผนกานผลิต อัพเดท 5 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ คณิ๖ศาสตร์


1433. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 2 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนอำนาจเจริญ วิทย์-คณิต
ปริญญาตรีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถิติประยุกต์


1434. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 28 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากคาดพิทยาคมวิทย์ - คณิต


1435. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สถิติ อัพเดท 28 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.ราชภัฎอุบลราชธานี สถิติประยุกต์


1436. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale อัพเดท 27 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติประยุกต์
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนครการบัญชี


1437. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานพัฒนาองค์กรISO , นักวิจัยข้อมูล อัพเดท 27 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากพนังวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


1438. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต อัพเดท 25 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วิทย์-อังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย-


1439. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานวิจัย , คีย์ข้อมูล อัพเดท 23 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีศึกษา-


1440. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ อัพเดท 23 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถิติประยุกต์ เอก คณิตศาสตร์ โท คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 74    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap