BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,190 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานบัญชี , งานใน office , งานที่ออกต่างจังหวัด อัพเดท 16 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2วิทย์-คณิต


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , เจ้าหน้าที่ Cashier , เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา อัพเดท 9 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศวิทย์-คณิต


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุการ , บัญชี อัพเดท 22 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏสุราธานี คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร ดารุสลามวิทย์คณิต


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับโรงแรม , เจ้าหน้าที่ทั่วไปในองค์กร , ประสานงาน อัพเดท 10 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณิตศาสตร์


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , พนักงานบัญชี อัพเดท 3 ก.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี ราชภัฏนครศรีธรรมราช สถิติประยุกต์


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าธุรการ , พนักงานบัญชี อัพเดท 8 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแม่อายวิทยาคมวิทย์ฯ-คณิตฯ


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 1 ก.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏมหาสารคาม คณิตศาสตร์


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ อัพเดท 25 มิ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงรัฐศาสตร์


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ เอกสาร , พนักงานราชการ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 14 มิ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถิติประยุกต์


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สถิติ , Information System อัพเดท 27 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยวิทย์-คณิต


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูลและความเสี่ยง , พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานธนาคาร อัพเดท 26 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถิติ


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูลททางสถิติ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , ครู/นักวิชาการ อัพเดท 26 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปางวิทย์-คณิต


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 16 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สิถิติประยุกต์


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยข้อมูล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ , ครู อัพเดท 8 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"วิทย์-คณิต


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การเงิน อัพเดท 7 เม.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถิติประยุกต์


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การเงิน , ธนาคาร , เอกสารในออฟฟิต อัพเดท 17 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยรัตนบัณฑิต สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์วิทย์-คณิต


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ อัพเดท 5 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เลขานุการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูคณิตศาสตร์ , พนักงานธนาคาร , นักนโยบายและแผน อัพเดท 24 ธ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฮอดพิทยาคมวิทย์-คณิต


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 4 ธ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สติถิประยุกต์


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลล์ขาย , ผู้แทนขายต่างจังหวัด อัพเดท 24 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย พลาญชัยพิทยาคม วิวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap