BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,434 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 23 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานสำนักพิมพ์ , ประสานงาน อัพเดท 23 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏจันทรเกษม เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีวิทยา2


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : English lecturer อัพเดท 13 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี University of the Philippines Speech Communication
ปวช.Bunka Institute of LanguageNihongo


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการงานระบบ อัพเดท 10 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเครื่องกล


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Human Resource Officer อัพเดท 10 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาตลอดชีวิต-การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการงานระบบ , ผู้จัดการฝ่ายงานระบบ อัพเดท 9 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเครื่องกล


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : điều phối viên , system operation อัพเดท 22 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 1 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Ha Noi Education University Granduate 03 University
ปริญญาตรีRice University


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงงานเอกสาร อัพเดท 19 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อุตสาหกรรมศิลป์(คบ.)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมอุตสาหกรรมศิลป์(คบ.)


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 18 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีการศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การสอนภาษาอังกฤษ


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : designer อัพเดท 14 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาปัตยกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามสถาปัตยกรรม


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการทั่วไป อัพเดท 7 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนละแมวิทยา ภาษาอังกฤษ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกี่ยวข้องกับพลศึกษา และกีฬา อัพเดท 6 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒการจัดการพลศึกษา


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Welding Engineer อัพเดท 15 พ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมการเชื่อม


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการศึกษา , ฝ่ายบุคคล อัพเดท 2 พ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท Institute for Innovative Learning, Mahidol University Science and Technology Education
ปริญญาตรีMahidol UniversityChemistry


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้ช่วย , พนักงานบริการ , ออกแบบ ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 30 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จิตวิทยา


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูภาษาไทย อัพเดท 18 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามภาษาจีน , พนักงานจัดซื้อ , เลขานุการ อัพเดท 15 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ การสอนภาษาจีน
ปริญญาตรีมหาลัยราชภัฎราชนครินคร์การสอนภาษาจีน


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำด่านแหลมฉบัง อัพเดท 14 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกานสอน


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเงินเดือน , พนักงานบุคคล อัพเดท 13 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาษาอังกฤษ


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนในโรงเรียน , พนักงานเอกสารคีย์ข้อมูล,คอมพิวเตอร์ , พนักงานบริการ รพ. ต่างๆ อัพเดท 19 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันการศึกษา วิทยาเขตยะลา สุขศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 322    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap