BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,416 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 23 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี พลศึกษา


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คีย์สต๊อกสินค้า อัพเดท 22 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ศึกษา


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ , เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ , เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง อัพเดท 20 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังคมศึกษา


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Human Resource , Recruiter , Customer Service อัพเดท 20 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Adamson University Psychology
ปริญญาตรีCap Education English


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่อนุมติสินเชื่อไม่มีหลักประกัน อัพเดท 16 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิยาลยราชฏบ้านสเด็จเจ้าพระยา จิตวิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวขาวศิลป์คำนวณ


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Training Manager , Operations Manager , Area Coach อัพเดท 15 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานออฟฟิต , งานธุรการ อัพเดท 13 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา อังกฤษ-จีน
ปริญญาตรีSta.Catalina College Bachelor of Education


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานการศึกษา , คียืข้อมุล อัพเดท 11 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิต


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขาย , ผู้จัดการขาย อัพเดท 10 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏจันเกษม สังคม


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน รปภ สถานทูต , พนักงานนำเที่ยว , พนักงานขนถ่ายสัมภาระในเครื่องบิน อัพเดท 7 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสหมิตรวิทยาศิลป์ภาษา


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 4 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Area manager อัพเดท 18 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ราชภัฏจันทรเกษม จิตวิทยาและการแนะแนว


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุระการ อัพเดท 18 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี ราชภัฎราชนครินทร์ การประถมศึกษา
ปริญญาตรีาชภัฎราชนครินทร์การประถมศึกษา


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพการโฆษณา


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนภาษาอังกฤษ อัพเดท 9 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การสอนภาษาอังกฤษ


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สิน , เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน , เจ้าหน้าที่ขายทรัพย์สิน อัพเดท 9 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสม้ด็จเจ้าพระยา อุตสาหกรรมศิลป์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามเทคสิคสถาปัตย์


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานยกของ , พนักงานคีย์ข้อมูล , ครู อัพเดท 8 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุโขทัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนกีฬาอ่างทอง วิท-คณิต
ปริญญาตรีมหาลัยการกีฬาวิทยาเขตกรุงเทพพลศึกษา


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ อัพเดท 8 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , งานบริการทั่วไป บริกร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี อุุบลราชธานี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ปริญญาตรี--


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานในห้องแลป , พนักงานออฟฟิต , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 2 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครุศาสตร์ เคมี


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , ฝ่ายบริการ อัพเดท 1 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 321    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap