BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,407 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอัตราจ้างระดับประถมศึกษา , พนักงานทะเบียนในโรงพยาบาล , พนักงานในธนาคาร อัพเดท 14 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร์ เอกการประถมศึกษา


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูประถมศึกษา อัพเดท 13 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การประถมศึกษา


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ภาษาจีน ระดับมหาวิทยาลัย อัพเดท 12 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศจีน การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการศึกษา , ครู อัพเดท 12 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) , ทรัพยากรบุคคล , ประสานงานการขาย-การตลาด อัพเดท 12 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตตรัง นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ สาขาวิชาโท นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการสร้าง


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟอาหาร , พนักงานประจำ อัพเดท 9 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณิต-อังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปัญญาวรคุณคณิต-อังกฤษ


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอาจารย์ , ธุรการ อัพเดท 9 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คอมพิวเตอร์


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 7 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ.ลำปาง พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมอังก-จีน


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โรงแรม , แคชเชียร์ , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 7 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : เพชรบูรณ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อวิทย์-คณิต


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการศึกษา , งานฝึกอบรม อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การแนะแนว
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สถิติประยุกต์


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการโครงการฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายพัฒนาโครงการ , ธุรการโครงการฝ่ายก่อสร้างและพัฒนาโครงการ อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ พลศึกษา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคน่านคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพาร์ไทม์ อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาษาต่างประเทศ
ปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯภาษาต่างประเทศ


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลล์ _งานขาย อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทย-กีฬา


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสงวนหญิง


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานขายและการตลาด อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 25 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครุศาสตร์(การศึกษาพิเศษ)


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 20 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกบินทร์วิทยา-


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา อัพเดท 19 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พลศึกษา


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล , หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 17 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีไฟฟ้ากำลัง


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามภาษาอาหรับ อัพเดท 14 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ยะลา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรีฟารึดาบารูวิทยา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 321    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap