BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,407 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการทั่วไป , พนักงานเสิร์ฟ , ผู้ช่วยพ่อครัว เเม่ครัว อัพเดท 13 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วิทย์-คณิต


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน , ครู , นักวิชาการ อัพเดท 11 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวังหินวิทยาคมวิทย์-คณิต


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานการศึกษา , งานธุรการ , งานบริการ อัพเดท 11 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรีโพธิ์ตากพิทยาคมวิทย์-คณิต


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาศาตร์ทั่วไป


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : graphic designer อัพเดท 8 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาปัตยกรรม


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานเอกสาร อัพเดท 8 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สังคมศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสังคมศึกษา


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานจัดซื้อ จัดจ้าง , พนักงานบัญชี อัพเดท 6 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาวิทย์-คณิต


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานออกแบบ Graphic , ครู/ออกค่าย , ช่างภาพและตกแต่งภาพ อัพเดท 5 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , ครู อัพเดท 4 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริหารธุรกิจ


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ประชาสัมพันธ์ , งานบริหาร อัพเดท 3 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมคณิต วิทย์


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอนุบาล , ครูพี่เลี้ยง อัพเดท 2 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยเทคโลยีสารสนเทศ-ภาษาอังกฤษ


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 2 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นาฏศิลป์ไทยศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project coordinator อัพเดท 1 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , พนักงาน บริการ , เคยทำงานบริการ แดรี่ควีนมา 4 เดือน / เคยทำงานบริการร้านมาสเตอร์ โฟโต้ แล็บ 1 ปี อัพเดท 30 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ไทย/สังคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ไทย-สังคม


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลููููกค้า , พนักงานวิชาการ , พนักงานบริการทั่วไป อัพเดท 27 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การสอนภาษาจีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขุขันธ์ศิลป์ภาษา


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่าม , งานบริการทั่วไป , สอน อัพเดท 27 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเมืองทาลัง ภาษาอินโดนีเซีย


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย อัพเดท 26 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวิท-คณิต


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย อัพเดท 26 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวิท-คณิต


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Audit อัพเดท 26 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบQA , พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป , บุคคลฝึกอบรมการทำงาน อัพเดท 25 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 321    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap