BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,416 ประวัติ


301. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 2 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นาฏศิลป์ไทยศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ


302. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project coordinator อัพเดท 1 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


303. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , พนักงาน บริการ , เคยทำงานบริการ แดรี่ควีนมา 4 เดือน / เคยทำงานบริการร้านมาสเตอร์ โฟโต้ แล็บ 1 ปี อัพเดท 30 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ไทย/สังคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ไทย-สังคม


304. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลููููกค้า , พนักงานวิชาการ , พนักงานบริการทั่วไป อัพเดท 27 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การสอนภาษาจีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขุขันธ์ศิลป์ภาษา


305. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่าม , งานบริการทั่วไป , สอน อัพเดท 27 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเมืองทาลัง ภาษาอินโดนีเซีย


306. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย อัพเดท 26 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวิท-คณิต


307. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย อัพเดท 26 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวิท-คณิต


308. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Audit อัพเดท 26 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.


309. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบQA , พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป , บุคคลฝึกอบรมการทำงาน อัพเดท 25 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย


310. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักอ่าน นักรีวิว , นักตรวจอักษร , ติวเตอร์ อัพเดท 22 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถมศึกษา


311. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ ฝึกอบรม , ผู้จัดการ ปฏิบัติการ , ผู้จัดการ customer service อัพเดท 21 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.จันทรเกษม พลศึกษาเเละนันทนาการ


312. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การธนาคาร อัพเดท 20 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศิลปศึกษา


313. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า อัพเดท 18 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไฟฟ้ากำลัง


314. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : BCO , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า อัพเดท 13 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คอมพิวเตอร์ศึกษา


315. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 6 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครุศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารวิทย์-คณิต์


316. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพี่เลี้ยงโรงเรียน 2 ภาษา อัพเดท 4 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การสอนภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมวิทย์-คณิตฯ


317. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพละ อัพเดท 21 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ระนอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา


318. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการเขต , ผู้จัดการร้าน อัพเดท 18 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร์


319. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , เจ้าหน้าที่เวชระเบียน , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 18 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศึกษาศาสตร์และศึกษาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปัวคณิต-วิทย์


320. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 7 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พลศึกษา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 321    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap