BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,416 ประวัติ


321. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , อาจารย์ , ธุรการ อัพเดท 2 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ระนอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีระนองแผนศิลป์-คำนวน


322. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายบุคคล , งานธุรการ , งานทั่วไป อัพเดท 25 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีศิลป์-ภาษา


323. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดเรียงสินค้า , พนักงานบริการ อัพเดท 21 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : เชียงราย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย แม่ใจวิทยาคม วิทยาศาสตร์. คณิตศาสตร์


324. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ครู อัพเดท 20 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นาฏศิลป์ไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์นาฏยศาสตร์ศิลป์


325. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา , ครูสุขศึกษา , ครูสอนกีฬา อัพเดท 19 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชัยนาทพิทยาคมวิทย์ คณิต


326. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน อัพเดท 19 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


327. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามแปลภาษาจีน ไทย อังกฤษ อัพเดท 17 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาและ Beijing Union University การสอนภาษาจีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกัลยาณวัตรภาษาจีน


328. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 16 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมวิทย์-คณิต


329. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่วไป อัพเดท 13 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพลวิทย์-คณิต


330. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สินเชื่อ , เร่งรัดหนี้สิน , เซลขายยา อัพเดท 13 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาตร์การกีฬา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม-


331. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอาจารย์ , วิทยากร กิจกรรมนันทนาการ อัพเดท 8 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร พลศึกษาและสุขศึกษา


332. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , ผู้ช่วย อัพเดท 8 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามโก้วิทยาคมวิทย์ - คณิต


333. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อต่างประเทศ อัพเดท 25 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาโท Educational University Of Indonesia สังคมศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ตะวันออกกลางศึกษา


334. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ฝึกสอนกีฬา อัพเดท 24 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


335. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทำความสะอาด อพราทเม้น โรงแรม , แม่บ้าน , แม่ครัว อัพเดท 23 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัคสมเด็จเจ้าพระยา คุรุศาสตร


336. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , นักวิทยาศาสตร์ , ธุรการ อัพเดท 20 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชีววิทยา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาศาสตร์


337. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานด้านกีฬา อัพเดท 20 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ พลศึกษา


338. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป เเต่ไม่มีประสบการ อัพเดท 18 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ระนอง
ปริญญาตรี สพล ชุมพร คุรุศาสตร์ เอกพละ
ปริญญาตรีสพล ชุมพรคุรุศาสตรฺ เอกพละ


339. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู่จัดการ อัพเดท 17 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิชาชีพครู
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์


340. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ครู , การขาย/การตลาด อัพเดท 15 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรสชภัฏธนบุรี ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 321    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap