BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,416 ประวัติ


361. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย อัพเดท 16 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี สวนดูสิต การศึกษาปฐมวัย


362. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา , ครูผู้สอน , สินเชื่อการเงิน อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกศิลป์ทั่วไป


363. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูลหนังสือเดินทาง , ครู อัพเดท 12 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทราชภัฏนครปฐม สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาศิลป์-ภาษา


364. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย-การตลาด อัพเดท 9 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีศิลป์ภาษา


365. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด อัพเดท 9 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์วิทย์-คณิต


366. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 8 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สังคมศึกษา


367. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย , Admin , ธุนการ อัพเดท 8 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (เอกภาษาไทย)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสภาราชินี 2คณิต-อังกฤษ


368. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกษตรศาสตร์


369. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู/อาจารย์ อัพเดท 5 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา


370. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานล่ามที่โรงพยาบาลและคลีนิกต่างๆ , ครูสอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 28 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร อูศุลลุดดีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศาสนูปถัมภ์สายวิทย์- คณิต


371. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า โรงงานโรจนะ , หัวหน้างาน อัพเดท 28 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฤพระนครศรีอยุธยา ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางไทรวิทยา วิทย์ - คณิต


372. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , เจ้าหน้าที่ อัพเดท 27 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จิตวิทยาแนะแนว
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


373. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 24 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอู่ทองไทย-สังคม


374. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller อัพเดท 23 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดนตรีศึกษา


375. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 17 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดนตรีศึกษา


376. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , พนักงานบัญชี , พนักงานบริการ อัพเดท 2 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สังคมศึกษา


377. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธนาคาร (costumer service) , งานออฟฟิศ อัพเดท 24 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. ยโสธรพิทยาคมศิลป์-ภาษา


378. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sypeclonene , sypeclonene , sypeclonene อัพเดท 24 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เลขานุการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี sypeclonene sypeclonene
ปริญญาตรีsypeclonenesypeclonene


379. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : มีความประสงค์ทำงานที่ประเทศจีน พร้อมเรียนรู้งาน อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาโท Fudan University Chinese international Education
ปริญญาตรีJinan UniversityChinese international Education


380. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานครัว อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลราษฎรอำรุงวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 321    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap