BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,415 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอนุบาล อัพเดท 1 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีนงใหม่ การศึกษาปฐมวัย
ปวช.โรงเรียนพณิชยการสามเสนการตลาด


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน , นักวิชาการ , ออแกไนซ์ อัพเดท 26 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทร์ทาราชินูทิศเบญจมราชาลัยกีฬาและนันทนาการ


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริษัท อัพเดท 24 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศนีสำราญวิทยาคมวิทย์-คณิต


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูภาษาไทย อัพเดท 7 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาษาไทย


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร , งานธุรการประสานงาน , กราฟฟิดีไซน์ อัพเดท 24 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัยคณิตอังกฤษ


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 20 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สังคมศึกษา


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานฝ่ายบุคคล , งานด้านประสานงานทั่วไป , กีฬา อัพเดท 12 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาษาอังกฤษ


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 11 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี Kasetsart University PE


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instructional Designer อัพเดท 6 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที อัพเดท 4 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี วงษ์ชวลิตกุล เทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชุมพวงศึกษาวิทย์ คณิต


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวาดการ์ตูน อัพเดท 3 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน สันกำแพง ศิลป์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาศิลปะ


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล , ครูสุขศึกษาและพลศึกษา อัพเดท 17 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี การฝึกสอนกีฬา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยศิลป์คำนวณ


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า , พนักงานเอกสารคลังสินค้า อัพเดท 13 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยอังกฤษ-ไทย-สังคม


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ , พนักงานขาย , พนักงานนำเข้า ส่งออก อัพเดท 29 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม วิชาภาษาอังกฤษ


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พิจารณารับประกันภัยทั่วไป Non-motor อัพเดท 27 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พลศึกษา


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่เอกสาร , ภาษอังกฤษ อัพเดท 22 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันทรารมณ์ศิลป์ ภาษา


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Area Sales Manager ( Automotive) , REGIONAL SALES MANAGER( Automotive) อัพเดท 18 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตอุตสาหกรรมบริการ


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , ธุรการ อัพเดท 1 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี ราชภัฏอุตรดิตถ์ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนภาษาจีน , งานทั่วไป อัพเดท 28 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Yunnan Normal University การสอนภาษาจีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากเกร็ดศิลป์ภาษาจีน


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 27 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท รามคำแหง นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีคณิตศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 321    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap