BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,448 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนภาษาจีน , เจ้าหน้าที่ประสานงานจีน , ล่ามจีน อัพเดท 19 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Shanghai University การสอนภาษาจีน
ปริญญาตรีJinan Universityการสอนภาษาจีน


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า , ล่ามสื่อสารภาษาลาว , การศึกษาระหว่างลาวและไทย อัพเดท 29 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษาพิเศษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยสายศิลป์ภาษา


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Part Time อัพเดท 3 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ศิลป์ทั่วไป


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิชาการ , การศึกษา , บริการจัดการ อัพเดท 21 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีคณิต-อังกฤษ


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , พนักงานบัญชี , เลขานุการ อัพเดท 19 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านดุงวิทยาวิทย์-คณิต


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 11 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏธนบุรี ครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 10 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรจัดซื้อ , ช่างภาพ อัพเดท 8 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์เครื่องกล


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเชียร์เบียร์ , พนักงานpart - time อัพเดท 7 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครสวรรค์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย สตรีนครสวรรค์ ศิลป์ทั่วไป


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , พนักงานคาเฟ่ , พนักงานธุรการ อัพเดท 3 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนาวังศึกษาวิช


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยแคชเชียร์ อัพเดท 2 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาษาไทย


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Baristar , พนักงานขาย , ครู อาจารย์ อัพเดท 2 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทราชภัฏอุดรธานี พลศึกษาและสุขศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมวิทย์-คณิต


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม อัพเดท 31 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครุศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 29 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ครุศาสตร์อุตสาหการเชื่อมประกอบ


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูภาษาอังกฤษ , ล่ามแปล , นักวิชาการ อัพเดท 25 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร การสอนภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรีมหาวิทยาัลยอุบลราชธานี ภาษาอังกฤษแะการสื่อสาร


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales , key account executive อัพเดท 23 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร พลศึกษา


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วย อัพเดท 17 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เลขานุการ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาูน โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ , ครู/อาจารย์ สอนคอมพิวเตอร์ , พนักงานไอที/อื่นๆ อัพเดท 12 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
ปวส.พณิขยการสุโขทัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ อัพเดท 30 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาลัยศิลปากร จิตวิทยาและการแนะแนว


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูนาฏศิลป์ , ครูพี่เลี้ยง/ครูประจำชั้น , ธุรการ อัพเดท 26 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นาฏศิลป์ไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมศิลป์คำนวน


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 323    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap