BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,434 ประวัติ


6421. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานรับโทรศัพท์ , พนักงานต้อนรับ , อาจารย์ อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์-เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3วิทย์-คณิต


6422. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ


6423. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานบัญชี อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน บ้านบึงคณิต-วิทย์


6424. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บรรณารักษ์ , พนักงานขายหนังสือ อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ศิลปากร


6425. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล , ผู้ช่วยนักวิจัย งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล , ธุรการ อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่งคอย สระบุรีวิท-คณิต


6426. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน , พนักงานราชการ , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงราย การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ไทย - สังคม


6427. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อาจารย์ , พนักงานธุรการ , พนักหงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.วังโป่งศึกษาวิทย์ - คณิต


6428. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จักทำ/เก็บเอกสาร , ผู้ติดต่อประสานงานภายใน , ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อัพเดท 5 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปวช.โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานีพาณิชยกรรมบัญชี


6429. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 5 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพรรณี การศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัญมวัดเขาสุกิมศิลป์-ภาษา


6430. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพัสดุ , พนังานธุรการ , บุคลากร อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏอุดรธานี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปวส.วิทยาลัยพลศึกษาสุขศึกษา


6431. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำสำนักงาน อัพเดท 3 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสอนชีววิทยา-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา-


6432. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้บริหาร , ผู้ช่วย อัพเดท 3 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารศิป/คณิต


6433. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 2 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สงวนหญิงวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


6434. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : editor อัพเดท 2 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap