BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,450 ประวัติ


6421. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ , นักวิจย/สถิติ/นโยบายและแผน อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ม.มหิดล คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาตรีม.มหิดลคณิตศาสตร์


6422. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 25 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี สถานบันราชฎัชสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมคหกรรฒศาสตร์


6423. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพ อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฎพระนคร เทคโนฯ นวัตกรรม
ปวส.เซนต์จอหน์โปลีเทคนิคเทคนิคยานยนต์


6424. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , พัฒนาระบบ , ผู้บริหาร อัพเดท 23 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จันทรเกษม ศึกษาศาสตร์
ปริญญาตรีจันทรเกษมวิทยาการคอมพิวเตอร์


6425. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล อัพเดท 23 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 49 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปริญญาตรีสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรวิทยาศาสตร์ทั่วไป


6426. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คุรุศาสตร์บัณฑิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.พุทธจักรวิทยาศิลป-คณิต


6427. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , ครู อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครุศาสตร์-เอกเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครุศาสตร์-เอกเคมี


6428. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปะการแสดง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวาปีปทุมวิทย์


6429. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานบริษัท อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง การสอนภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาวิทย์-คณิต


6430. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการสาขา อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จิตวิทยาและการแนะแนว
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชินีบูรณะอังกฤษ-สังคม


6431. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการศึกษา , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , เลขานุการ อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนองครักษ์วิทย์-คณิต


6432. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู ,อาจารย์ , เจ้าหน้าที่ธุรการ, ประสานงาน ,คีย์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม,ฝ่ายบุคคล อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนัสพิทยาคารอังกฤษ-คณิตศาสตร์


6433. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่เอกสารต่างประเทศ อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Assupmtion University ภาษาจีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีศรีสุริโยทัยภาษาฝรั่งเศส


6434. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอนุบาล , ครูคณิตศษสตร์ประถมศึกษา อัพเดท 14 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสงขลาวิทยาคมศิลป์ ไทย - สังคม


6435. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู - อาจารย์ , ธุรการ , QA / QC อัพเดท 13 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม. ราชภัฎเลย คณิคศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. พลวิทยาวิทย์ - คณิต


6436. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอาจารย์ , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 11 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎพระนคร บรรณารักษ์ศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางศิลป์-ภาษา


6437. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานรับโทรศัพท์ , พนักงานต้อนรับ , อาจารย์ อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์-เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3วิทย์-คณิต


6438. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ


6439. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานบัญชี อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน บ้านบึงคณิต-วิทย์


6440. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บรรณารักษ์ , พนักงานขายหนังสือ อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ศิลปากร


<<< ก่อนหน้า    1 ... 316 317 318 319 320 321 322 ... 323    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap