BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,407 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Manager , Lecturer อัพเดท 11 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , การขาย การตลาด , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท NIDA Management
ปริญญาตรีRamkhamhaeng UniversityEnglish


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 7 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ศิลปากรและYunnan University การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , วิศกรเขียนแบบ , ช่างซอมบำรุง อัพเดท 31 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเครื่องกล
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC Engineer อัพเดท 27 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมการเชื่อม


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามภาษาอินโดนีเซีย อัพเดท 25 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี Institut Kh.Abdul Chalim, Mojokerto, Jawa timur, Indonesia บริหารการศึกษาอิสลาม


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา อัพเดท 7 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารคณิต-อังกฤษ


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : English Lecturer อัพเดท 6 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , กฎหมาย อัพเดท 3 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร นิติศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ราชภัฎเทพสตรีจิตวิทยาและการแนะแนว


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานธุรการ , พนักงานบริการ อัพเดท 30 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การสอนภาษาไทย


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออฟฟิต อัพเดท 20 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ ศึกษาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังสุขศึกษาและพลศึกษา


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธุรการ , ครูพี่เลี้ยงอนุบาล อัพเดท 17 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอู่ทองภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทคโนโลยีการศึกษา , กราฟิก อัพเดท 15 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการภาษาไทย , เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร อัพเดท 10 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน แผนศิลป์-คำนวณ


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูหรือผู้ช่วยครู , HR, Admin , งานที่ใช้ภาษาอังกฤษ อัพเดท 9 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา-


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , พนักงานทั่วไป , ธุรการ อัพเดท 9 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามการศึกษาปฐมวัย


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูคอมพิวเตอร์ , ครูประจำชั้น อัพเดท 8 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านไร่วิทยาศิลป์-ภาษา


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , พนักงานธุรการ อัพเดท 6 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พลศึกษาและสุขศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"สายวิทย์-คณิต


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , งานธุรการ , งานบริการ อัพเดท 5 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การสอนภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยศิลป์-ภาษา


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา อัพเดท 4 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายหน้าร้าน อัพเดท 4 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมธิราช อังกฤษ-ญี่ปุ่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรีกาญจนานุเคราะห์อังกฤษ ญี่ปุ่น


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 321    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap