BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,407 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , โภชนาการ อัพเดท 4 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต คหกรรม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ธุรกิจอาหาร


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , หัวหน้าคลังสินค้า อัพเดท 3 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อุตสาหกรรมศิลป
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมายานยนต์


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประเมินราคาทรัพย์สิน อัพเดท 3 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังคมศึกษา


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู,ผู้ช่วยสอน , ธุระการ อัพเดท 2 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จิตวิทยาการปรึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทองแสนขันวิทยาศิลป์ภาษา


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบัญชี อัพเดท 31 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ครุศาสตร


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยและพัฒนา​ , ควบคุม​คุณภาพ​ , นักวิชาการ อัพเดท 31 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​มหาสารคาม​ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​บรบือวิทย์-คณิต


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานร้านกาแฟบาริต้า อัพเดท 30 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สังคมศึกษา


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่กราฟฟิก , เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อัพเดท 25 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , บุคคล ฝึกอบรม , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.ราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายฟากท่าวิทยา-


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ , แคชเชียร์ , ออฟฟิศ อัพเดท 22 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ปวช.วิทยาอาชีวศึกษาภูเก็ตศิลปกรรม


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales , Sales Executive , Senior Sales อัพเดท 20 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.บูรพา เทคโนโลยีการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบศิลป์ จีน


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC Inspector piping , QC Inspector อัพเดท 15 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ครุศาสตร์เครื่องกล
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากช่างจักรกลหนัก


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานทั่วไป , พนักงานประจำ อัพเดท 13 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาวิทย์-คณิต


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ธุรการ/ประสานงาน , ฝ่ายบุคคล อัพเดท 12 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา การศึกษาปฐมวัย
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาการขาย


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายสรรหาหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล , หัวหน้าฝ่ายสรรหาหรือเจ้าหน้าที่อาวุโส , HRBP อัพเดท 11 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฎพิบูลสงคราม คณิตศาสตร์


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนวิชาวิทยาสตร์ อัพเดท 11 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลวิทย์-คณิต


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานพาททามเสาร์-อาทิตย์ อัพเดท 10 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Foreign Language Lecturer , Documents Language Translator , Activities coordinator อัพเดท 10 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท St. Theresa International College Educational Administration
ปริญญาตรีWest Visayas State UniversityGeneral Education


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการ , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 9 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 8 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีแก้วพิทยาวิทย์-คณิต


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนภาษาจีน , พนักงานทั่วไป อัพเดท 8 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว การเรียนการสอนภาษาจีน


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 321    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap