BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,101 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงานออกแบบ , เขียนแบบ ออกแบบ งานก่อสร้าง , ตรวจสอบควบคุมงานตกแต่ง อัพเดท 18 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ช่างก่อสร้าง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรช่างก่อสร้าง


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนก่อสร้าง , ช่างเขียนแบบ , ถอดแบบประมาณราคา อัพเดท 6 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น เทคนิคก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกุดขอนแก่นวิทยาคมวิทย์-คณิต


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 6 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม การจัดการอุตสาหกรรม
ปวส.นครอาชีวศึกษาช่างก่อสร้าง


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถผู้บริหาร , พนักงานขับรถผู้บริหาร อัพเดท 6 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม
ต่ำกว่ามัธยม


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถผู้บริหาร , พนักงานขับรถผู้บริหาร อัพเดท 6 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ต่ำกว่ามัธยม
ต่ำกว่ามัธยม


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนก่อสร้าง/โยธาโครงสร้าง อัพเดท 5 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมภาษาไทยสังคม


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ควบคุมงานโครงสร้างสถาปัตย์ , โฟร์แมน อัพเดท 3 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ช่างก่อสร้าง


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายผลิต อัพเดท 24 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ช่างก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.บ้านเขาสว่างอารมณ์


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริษัท อัพเดท 18 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ช่างสำรวจ


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ อัพเดท 17 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 18 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มัธยมประชานิเวศน์


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 16 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ลพบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี การก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.คลองหลวงภาษา


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA/QC inspector อัพเดท 15 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ช่างก่อสร้าง


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมดูแลงานโยธา , ช่างสำรวจ , โฟรแมน อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. อาชีวะเฉลิมสาสน์ ช่างสำรวจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางชัน { ปลื้มวิทยานุสรณ์ }


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมดูแลงานโยธา , ช่างสำรวจ , โฟรแมน อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : นนทบุรี
ปวช. อาชีวะเฉลิมสาสน์ ช่างสำรวจ


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 12 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ก่อสร้าง
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีก่อสร้าง


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างสำรวจ อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ช่างก่อสร้าง


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนควบคุมงาน อัพเดท 1 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้าง


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า อัพเดท 15 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : พัทลุง
ปวช. เทคนิคพัทลุง อุตสาหกรรม
ปวช.เทคนิคพัทลุงอุตสาหกรรม


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างโยธา , ช่างก่อสร้าง , ช่างรับเหมา อัพเดท 6 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สกลนคร
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โยธา
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินโยธา


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายสินไหม , ฝ่ายประเมินราคา , ฝ่ายอบุัติเหตุ อัพเดท 18 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เทคโนโลยีไทยสุริยะฯ ช่างก่อสร้าง
ปวช.เทคโนโลยีไทยสุริยะฯชา่งก่อสร้าง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 156    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap