BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา \"ไวไว \" และ \"ควิก\" และเส้นหมี่อบแห้ง


ที่อยู่ 42/1 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73160


โทร 02-8115101-6 | แฟกส์ 02-8114989

1. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาดภาคตะวันออก

ควบคุม ดูแลงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  2. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาดภาคเหนือตอนบน

  ควบคุมดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาด เขตภาคเหนือตอนบน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  3. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาดภาคอีสานล่าง

  ดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาด เขตภาคอีสานล่าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  4. เจ้าหน้าที่การตลาด

  ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายการตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  5. พนักงานขับรถการตลาด

  ขับรถให้กับพนักงานพีซี ประจำฝ่ายการตลาด ออกตลาดและงานกิจกรรมต่าง ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  6. รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  ควบคุมดูแลงานฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  7. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาดภาคเหนือตอนล่าง

  ดูแลงานพนักงานพีซี ร้านค้า ของหน่วยส่งเสริมการตลาดประจำภาคเหนือตอนล่าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( รปภ. )

  ดูแลรักษาความปลอดภัย, ทรัพย์สินของบริษัทฯ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  9. พนักงานส่งเสริมการตลาด

  พนักงานส่งเสริมการขาย,จัดเรียงสินค้า, ชงชิม, รับทั้งพีซีประจำ และพีซี Part Time เป็นจำนวนมาก

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  10. พนักงานขับรถต่างจังหวัด

  ขับรถให้กับพนักงานขายไปตามจังหวัดที่กำหนดให้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  11. เจ้าหน้าที่เอกสารต่างประเทศ

  ดูแล งานดานเอกสาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  12. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ดูแลงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภํณฑ์ของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  13. พนักงานขับรถคลังสินค้าและจัดส่ง

  ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตาม Order

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  14. พนักงานขายต่างจังหวัด

  ปฎิบัติงานพนักงานขายหน่วยรถเงินสด ต่างจังหวัด
  จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "ไวไว" และ "คว

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  15. พนักงานพีซี ( Part Time )

  เป็นพนักงานพีซีชงชิมผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน 300

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  16. หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด ( ภาคใต้ )

  ดูแลงานด้านสิค้าอุปโภค บริโภค ส่วนงานการตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  17. หัวหน้าหน่วยภาคใต้ตอนล่าง

  ดูแลงานด้านพีซี ส่งเสริมการตลาด ฝ่ายการตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  18. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด

  ควบคุมุดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  19. หัวหน้าแผนกสงเสริมการตลาดภาตตะวันออก

  ควบคุมดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาดเขตภาคตะวันออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  20. ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเครื่องห่อ

  ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, และระบบไฟฟ้า ภายในบริษัทฯ

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  21. พนักงานขายหน่วยรถเงินสดเขตต่างจังหวัด

  ออกปฎิบัติหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสดประจำต่างจังหวัดต่าง ๆ

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน 15,000 - 20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  22. ผู้ช่วยผู้จัดการ Key Account ภาคใต้

  ดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาด ประจำเขตภาคใต้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  23. หัวหน้าแผนก Key Account เขตกรุงเทพฯ

  ควบคุมดูแลงานด้านการตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  24. หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด

  ดูแลสินต้าในกลุ่มอุปโภคและบริโภค , การทำกลยุทธการตลาด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  25. วิศวกรเครื่องกล

  รายเอียดของงานมีดังนี้
  1. รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดการ
  สูญเสียที่เกิดขึ้นจากระบวนการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  26. พนักงานขาย

  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำคลังสินค้าสาขาจามจุรี

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  27. หัวหน้าหน่วย Traditional Trade

  ดูแลงานด้าน Traditional Trade ภาคกลาง/ตะวันออก และ TT. ภาคใต้ ส่งเสริมการขาย / การตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  28. หัวหน้าเขตการตลาด

  ดูแลงานด้านส่งเสริมการขาย / พีซี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  29. ช่างไฟฟ้า

  ดูแลระบบงานไฟฟ้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  30. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( รปภ. )

  ดูแลรักษาความปลอดภัย, ทรัพย์สินของบริษัทฯ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  31. หัวหน้าหน่วยพัฒนาธุรกิจ

  ดูแลงานด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านอาหารและโภชนาการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  32. หัวหน้าหน่วยบริหารผลิตภัณฑ์

  ดูแลด้านผลิตภัณฑ์บะหมี่ของบริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  33. ช่างแอร์

  งานซ่อมบำรุง / ดูแลรักษาแอร์ภายในบริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  34. หัวหน้าหน่วย Modern Trade

  ดูแลงานด้าน Modern Trade / ภาคกลาง/ตะวันออก และ TT. ภาคใต้ ส่งเสริมการขาย / การตลาด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558


  35. หัวหน้าแผนกช่างแอร์

  ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบทำความเย็นของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 17 ก.พ. 2558
  หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานร้านอาหาร   หางาน พนักงานขับรถ   หางานธนาคาร   หางานเพชรบุรี   หางานภาคใต้   หางานในสมุทรสงคราม   หางาน มหาสารคาม   หางาน ลพบุรี   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางานประเทศลาว   หางานเขตมีนบุรี   หางาน นครศรีธรรมราช   หางานพัทลุง   หางานอุดร   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , เว็บท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap