BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำสำหรับการบำรุงรักษา ตกแต่งและการย้อมสีผม ปัจจุบันกำลังขยายประเภทของผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัวทั้งในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว


ที่อยู่ 128/939 ม.1 ถ.เทพารักษ์ (กม.21) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540


โทร 02-706-3979-85 | แฟกส์ 02-706-3988

1. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม
2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
3.แก้ไขปัญหาข้อบ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  2. ช่างซ่อมบำรุง

  1.ซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตในโรงงาน
  2.ดูแลเครื่องจักร LINE ผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  3. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส

  1. ดูแลระบบตัด Stock
  2. ทำรายละเอียดต้นทุน
  3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  4. หัวหน้าแผนก RD

  1.พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมและควบคุม ดูเเล การออกเอกสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  5. นักวิทยาศาสตร์ RD

  1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  2.ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  6. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

  1.วางแผนซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
  2.ควบคุมดูแลรักษาให้เป็นไปตามแผน
  3.ดูแลจัดหาแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  7. Programmer

  1. วิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมระบบ QAD/MFG/pro ทุกระบบงาน
  2. พัฒนาโปรแกรมใหม่เพื่อทดแทนการทำงานแบบทีทำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  8. เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน/ต้นทุน

  1. ควบคุมการรับจ่ายและเงินให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  2. การบันทึกข้อมูลและจำดทำรายงานด้านการเงินและนำส่ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  9. เจ้าหน้าที่ธุรการโลจิสติกส์

  1.จัดทำรายงานรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป
  2.คีย์ข้อมูลในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  10. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

  1.จัดทำรายงานรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป
  2.คีย์ข้อมูลในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  11. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  ดูแลให้คำแนะนำการปฎิบัติงานด้านบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและบัญชีภาษีอากร วิเค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  12. นักวิทยาศาสตร์ QA

  1.ตรวจวิเคราะห์และสรุปผลทางเคมี-ฟิสิกส์-จุลชีววิทยาของวัตถุดิบ
  2.ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัสดุการบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  13. Hair Technician

  ลงมือปฏิบัติในภาคสนาม และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการออกภาคสนามทุกครั้ง จัดเก็บพร้อมทำ Stock อุปก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  14. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคลากรบริหารงานสรรหาว่าจ้างวางแผนอัตรากำลังคนพัฒนาฝึกอบรมบริหารค่าจ้างผลตอบแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  15. พนักงานส่งเสริมการขาย กท.( ประจำ ห้าง / ร้าน)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  16. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กท.(ด่วนมาก)

  รับผิดชอบงานขายและการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางการขายร้านค้าประเภทมินิมาร์ท , โชว์ห่วย , ทั่วไป ให้ต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  17. RD SUPERVISOR

  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเส้นผมสามารถคิดสูตรสินค้าประเภทสีย้อมผม ดัดผม ยืดผมและผงฟอก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  18. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  1.บันทึกข้อมูล
  2.ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง
  3.ติดตามและจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วน
  4.งานท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  19. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1.ดำเนินการจัดซื้อเจรจาต่อรองราคาลูกค้าภายนอกและภายใน
  2.ควบคุมตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อเปิดPO
  3.ติด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  20. Production Planning Supeervisor

  เตรียมแผนการผลิตควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตวางแผนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  21. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนวัตถุดิบ

  วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ Order บริหารแผนการผลิตที่วางไว้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดควบคุมปริมาณและมูลค่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  22. Export Sale Executive (ด่วนมาก)

  - Work on sale processes, for example, taking clients’ orders, negotiating, and successfully closing

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2558
  หางานด้านน้ำมัน   หางาน นครปฐม   หางานศรีราชา   หางานจังหวัดเลย   หางานในสมุทรสงคราม   หางานกาฬสินธุ์   หางานฟรีแลนซ์   หางานแม่บ้าน   หางานลำพูน   หางานที่บางใหญ่   หางานสระบุรี   หางานวางแผนการผลิต   หางานในเขตประเวศ   หางานอุดร   หางานตรัง   หางานสารคาม   หางานระยองปลวกแดง   หางานในระยอง   หางานพยาบาล  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap