BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท ซายน์เทค จำกัด

บริษัท ซายน์เทค จำกัด
เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ / การแพทย์ / อุตสาหกรรม
แต่ผู้เดียวในประเทศไทยมากกว่า 24 ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงานสำหรับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สนใจโปรดส่งประวัติพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมายังบริษัทฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ หากท่านสนใจสามารถเยี่ยมชมได้จาก http://www.sciencetech.th.com หรือ ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
วันเสาร์(ที่ 1 ของเดือน)9.00-15.00 น.
เสาร์ที่ 2 ปิดทำการ
เสาร์ที่ 3 9.00-12.00 น.
เสาร์ที่ 4 กิจกรรมนอกสถานที่


ที่อยู่ 321/43 ถนนนางลิ้นจี่(ถัดจากซอยนางลิ้นจี่ 7 ไป 1 ทางเข้าเป็นอาคารพานิชย์4 ชั้นทรงเสาโรมัน) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 02-285-4101 หรือ 02-285-4915-6 #112 | แฟกส์ 02-285-4856 และ 02-285-4178

1. ผู้แทนขาย(Sales Representative) เขตราชการ ภาคอีสาน(ม.สุรนารี/ม.ขอนแก่น/ม.อุบลราชธานี) จบสาขาเคมี หรือใกล้เคียง 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก

งานการขาย / ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย / รักษาฐานลูกค้าเก่า / เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
-แวะเยี่ยม / บริการ

อัตรา 1

เงินเดือน 16,500-19,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  2. ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test

  1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงาน Rapid Test ทางห้อง Lab
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
  3. ทำยอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  3. ผู้บริหารงานขาย หรือผู้ดูแลธุรกิจ หรือบริษัทร่วมค้า ผู้มีประสบการณ์ขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องแก้วและสารเคมี 1 ตำแหน่ง

  1. นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า
  2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
  3. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 - 35,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  4. ผู้บริหาร / หัวหน้าพนักงาน รวมทั้งหมด 4 ทีม ทีมธนาคารเลือด, ทีมจุลชีววิทยา และทีม Rapid Test แผนกโรงพยาบาล วุฒิปริญญาโท เฉพาะทีมจุลชีววิทยา หรือปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์

  1. ดูแลบริหารงานให้พนักงานขาย
  2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
  3. แนะนำการนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าให้กับผ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 25,000 - 35,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  5. ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางจุลชีววิทยา

  1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา
  (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc)
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  6. ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง

  1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานธนาคารเลือด
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
  3. ทำยอดขายให้ได้ตา

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  7. ผู้แทนขาย ผลิตภัณฑ์ Autoclave , เครื่องล่้าง , เครื่องปรับสภาพหอ้งให้สะอาด และอุปกรณ์ทดสอบการปราศจากเชื้อ (BI & CI) ในหน่วยจ่่ายกลาง

  นำเสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ Autoclave , เครื่องล่้าง , เครื่องปรับสภาพหอ้งให้สะอาด และอุปกรณ์ทดสอบการป

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,500 - 19,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  8. ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) แผนกวิทยาศาสตร์ เขต กทม. 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือเกี่ยวข้อง

  1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา
  (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc)
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 14,000 - 22,000 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  9. ผู้แทนขาย Sales Representative

  1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
  1.1 ลูกค้าสำคัญ
  1.2 ลูกค้าทั่วไป
  1.3 ลู

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 17,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  10. Sales Representative ผู้แทนขายทีมเคมี

  1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
  1.1 ลูกค้าสำคัญ
  1.2 ลูกค้าทั่วไป
  1.3 ลู

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000 - 17,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  11. ผู้บริหารงานขาย

  1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
  1.1 ลูกค้าสำคัญ
  1.2 ลูกค้าทั่วไป
  1.3 ลู

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000-30,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  12. พนักงานธุรการ แผนกสต็อกสินค้า

  จัดทำรายงานสินค้า / Key สินค้าเข้า / ตรวจเช็คสินค้าเข้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-9,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  13. Sales Representative ผู้แทนขายกล้องจุลทรรศน์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 27,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  14. Sales Representative ผู้แทนขาย Data logger

  1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
  1.1 ลูกค้าสำคัญ
  1.2 ลูกค้าทั่วไป
  1.3 ลู

  อัตรา 2

  เงินเดือน 14,500 - 27,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  15. ผู้บริหารงานขาย (Sales Supervisor) แผนกอุตสาหกรรม

  ควบคุมดูแลทีมงานขาย ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 22,000 - 25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  16. พนักงานโกดัง/คลังสินค้า

  -PACK สินค้าส่งต่างจังหวัด และส่งจดหมาย
  - ตรวจเช็คสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
  - เช็คสินค้าเข้า
  - จ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,500-8,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  17. พนักงานธุรการประสานงานขาย / ส่งเสริมการตลาด

  รับโทรศัพท์ลูกค้า พิมพ์ใบเสนอราคา
  ส่งใบเสนอราคาทาง e-mail / fax
  ส่งเสริมงานการขาย พิมพ์งานต่างๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000-9,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  18. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า/คีย์ข้อมูลสินค้า

  1. ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากต่างประเทศ / คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรม
  2. จัดสินค้าตามใบสั่งของ
  3. คีย์ตั

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000-9,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  19. พนักงานธุรการประสานงานขาย

  รับโทรศัพท์ลูกค้า / ประสานงานกับฝ่ายขาย รับเรื่อง ส่ง fax / รับ fax พิมพ์ใบเสนอราคา / พิมพ์รายงานการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,500-9,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 พ.ค. 2558


  20. พนักงานขาย / Sales Representative เขตอุตสาหกรรม ภาคอีสาน ด่วน

  ปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯ เพื่อติดต่อพบกับลูกค้าและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ขายกับลูกค้าเขต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 20,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  21. พนักงานสต็อกสินค้า/ส่งของ ประจำโกดัง

  รับสินค้า และ ตรวจสินค้าประจำโกดัง
  จัดส่งไปรษณีย์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000-7,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  22. ผู้บริหารงานขาย (Sales Supervisor) แผนกอุตสาหกรรม

  ควบคุมดูแลทีมงานขาย ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 22,000-25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  23. พนักงานขาย / Sale Representative เขต โรงงานอุตสาหกรรม

  นำเสนอขายสินค้า / ติดต่อออกไปพบปะลูกค้า / ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000 - 20,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  24. ผู้บริหารทีมงานขาย(Supervisor) แผนกวิทยาศาสตร์

  วางแผน/บริหารงานการขาย บริหารทีมงานให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายของฝ่าย และทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 22,000-25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  25. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

  ซ่อม ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ / อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000-12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  26. ผู้บริหารทีมงานขาย (Supervisor) ทีมงานแผนกอุตสาหกรรม

  ดูแลทีมงานขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  27. เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ด่วนมาก

  1. การส่งและการเคลียร์เอกสาร
  2. การจัดเก็บเอกสาร
  3. การดูแลห้องทำงาน / การใช้ห้องประชุม
  4. การ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  28. พนักงานสต็อก/ส่งสินค้าและเร่งรัดหนี้สิน

  ส่งสินค้าตาม Order ให้ลูกค้า / ติดตามหนี้สิน / รับเช็คจากลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,500-7,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  29. พนักงานขาย / Sale Representative แผนกวิทยาศาสตร์ เขตกรุงเทพฯ

  นำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000 - 20,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  30. Sales Representative ขายเครื่องกำจัดจุลชีพ/ก่อโรค(Scientific Model)

  นำเสนอขายสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย รักษาลูกค้าเก่า
  เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ทำยอดขายใหได้ตามเป้าหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,000 - 20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  31. Sales Representative ผู้แทนขาย NIR

  นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ NIR ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
  และหน่วยงานราชการ
  ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า
  ทำยอดขายตาม

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  32. Sales Representative ผู้แทนขาย เขตโรงพยาบาล

  ดูแล/ บริหารทีมงานขาย ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000 - 20,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  33. Sales Representative ผู้แทนขาย Monitor ควบคุม Boiler และ Tubine

  นำเสนอสินค้าด้าน
  Monitor ของ Boiler & Turbine
  ออกเยี่ยมเยียน พบปะลูกค้า
  ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 20,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  34. Sales Representative พนักงานขาย (หน่วยงานราชการจบสาขาเคมี หรือ จุลฯ) ด่วนมาก

  ทำยอดขาย เพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า
  ออกเยียมเยียนลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 20,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558


  35. Product Specailist สินค้า NIR เขตราชการและอุตสาหกรรม

  ศึกษา Product สินค้า NIR เพื่อนำเสนอรายละเอียดให้ลูกค้าทราบรายละเอียด ทำเคริเบชั่นเคิร์ฟ นำสารตัวอย่

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-18,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 พ.ค. 2558

  หางานนครศรีธรรมราช   หางานเขตปทุมธานี   หางานในร้อยเอ็ด   หางานขับรถบรรทุก   หางานจังหวัดชลบุรี   หางานดีเทลยา   หางานประกันภัย   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางานบางแค   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานที่พัทยา   หางาน โรงแรม   หางานชุมพร   หางาน อีเว้นท์   หางานร้านเบเกอรี่   หางานหนองคาย   หางาน นครศรีธรรมราช   หางานบัญชี   หางานกุ๊กต่างประเทศ  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap