BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายระบบทำความเย็นภายนอกอาคาร MASTERKOOL ซึ่งเป็นระบบทำความเย็นภายนอกอาคารที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับพื้นที่นอกอาคารหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้


ที่อยู่ เลขที่ 15 เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 0-2953-8800 ต่อ302 | แฟกส์ 0-2589-8586

1. พนักงานขายประจำห้างฯ (โฮมโปร,แม็กโคร)

นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

อัตรา 20

เงินเดือน 12,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  2. Customer Service Technician

  1.ติดตั้งระบบงาน
  2.บริการลูกค้าหลังการขาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  3. Sale Administrative / ธุรการ

  1.ประสานงานด้านเอกสารกับทางฝ่ายขาย ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ทำรายงานการขาย
  2.สนับสนุนยอดขายของท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  4. Tele Sales

  ช่วยสนับสนุนsales ในการเปิดการขาย ตามประเภทธุรกิจ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงินทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  6. พนักงานชั่วคราว

  ตำแหน่งด้านคลังสินค้า
  1.ดูแลคลังสินค้า
  2.บรรุสินค้าลงหีบห่อ
  3.ยกสินค้าและจัดส่งสินค้า
  ตำแหน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500-9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  7. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  1.วางแผนและควบคุมระบบ Inventory
  2.ตรวจสอบสต๊อคเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เช่น จำนวน,มูลค่าสินค้า ให้ถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  8. นักศึกษาฝึกงาน

  1.ประสานงานภายในองค์กร
  2.บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  3.จัดเตรียมเอกสาร

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  9. โฟร์แมน

  ควบคุมดูแลงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน บริหารทีมงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  10. พนักงานธุรการ /ประสานงานทั่วไป/Admin

  1.ดูแลเอกสาร/คีย์เอกสาร
  2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.สรุปข้อมูลพร้อมจัดทำรายงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  11. โฟร์แมน

  1.วางแผนการทำงานและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
  2.ให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำด้านเทคนิคกับลูกค้า
  3.

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  12. Chief Financial Officer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  13. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  - วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ และ อุปกรณ์ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผน / นโยบาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  14. ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

  จัดทำงานด้านเอกสาร และการประสานงาน
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
  สามารถสื่อสารภาษาอัง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  15. ช่างประกอบโลหะ

  ประกอบงานโลหะแผ่นและเชื่อมชิ้นงานได้

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  16. ช่างเทคนิค,ช่างติดตั้ง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  17. Technical Sale

  ขยายฐานข้อมูลลูกค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 24 พ.ค. 2555


  18. Sales Executive ด่วน

  1.ขยายฐานลูกค้า
  2.รับผิดชอบเป้าหมายที่กำหนดไว้

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  19. Sales Engineer ด่วน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  20. Administrative รับด่วน

  ประสานงานด้านเอกสารกับทางฝ่ายขาย ทำใบเสนอราคา ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ทำรายงานการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  21. R&D Engineer

  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  22. Customer Service Technician รับด่วน

  1.ติดตั้งระบบงาน
  2.บริการลูกค้าหลังการขาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  23. Sales Executive (ประจำต่างจังหวัด)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 8

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  24. Executive Assistant ด่วน

  -จัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารของสำนักกรรมการผู้จัดการ
  -ร่างและโต้ตอบจดหมาย เอกสาร อีเมล์ ในส่วนสำนั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  25. Marketing Manager

  1.วางแผนกลยุทธทางการตลาดทั้งหมด
  2.ดูแลเรื่องโปรโมชั่น ราคา
  3.ดูแลเรื่องส่งเสริมการขายให้กับฝ่ายขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  26. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1.ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ
  2.ค้นหาแหล่งวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3.สรุปรายงานที่เกี่ยว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  27. นักศึกษาฝึกงาน

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1ท่าน
  ธุรการ4 ท่าน ช่างเทคนิค 5ท่าน

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  28. Event Marketing

  1.ดูแลประสานงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ออกบู๊ท
  2.ทำแผนงานส่งเสริมการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  29. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

  1ออก Invoice พร้อมวางบิลลูกค้า
  2ติดต่อรับชำระหนี้จากลูกค้าและลงบันทึกด้านลูกหนี้
  3สรุป Report sale

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  30. เจ้าหน้าที่ QC

  ดูแลและตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7,500-9,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  31. หัวหน้าช่างประกอบโลหะ

  1.ควบคุมแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
  2.ดูแลและให้คำปรึกษากับทีมงาน
  3.ดูแลระบบบริหารคุณภาพให้มีประสิ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  32. ช่างเชื่อม

  ทำการเชื่อมผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  33. โฟร์แมน

  ควบคุมดูแลงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน
  บริหารทีมงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553


  34. พนักธุรการ (การตลาด)

  1.ดูแลเอกสารทางด้านการตลาด
  2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.สรุปข้อมูลพร้อมจัดทำรายงาน
  4.ดูแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 10 พ.ย. 2553
  หางานลำปาง   หางานอมตะนครชลบุรี   หางาน it   หางานรับโทรศัพท์   หางานภาคใต้   หางานกรุงไทยแอกซ่า   หางานฟอกย้อม   หางานโรงงาน   หางานชลบุรี   หางานจังหวัดนครปฐม   หางาน hr manager   หางานประจวบ   หางานขับรถส่งของ   หางานสปริง   หางาน ลาดพร้าว   หางานเกาะสมุย   หางานชัยนาท   หางาน freelance   หางานนิคมบางปู  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap