BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับเหมา ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างงงานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม สำหรับโรงไฟฟ้า, โรงแรม, อาคารสูง และโรงงานอุตสหกรรม ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ และเป็นมืออาชีพให้บริการแบบ ONE-STOP SERVICE ดังนี้

1. ให้บริการบํารุงรักษา ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Operation and Maintenance)
2. ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึษางานระบบไฟฟ้า (Electrical Expert)
3. ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาระบบเครื่องกล (Mechanical Expert)
4. ให้คำปรึกษาการลดต้นทุนพลังงาน (Energy Cost Saving)
5. งานก่อสร้างอาคารทั้งระบบ (Construction)


ที่อยู่ เลขที่ 2034/124 ชั้น 29 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320


โทร 02-723-4420-5 | แฟกส์ 027234427

1. พนักงานเขียนแบบงานระบบ

เขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร M&E ,เครื่องกล,ไฟฟ้า,โยธา

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  2. โฟร์แมนระบบไฟฟ้า/โยธา/เครื่องกล

  งานระบบประกอบอาคาร Low Rise & High Rise Building

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  3. QA/QC Engineer Officer

  - วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
  - เป็นผู้ติดตามภายในแต่ตรวจติดตาม Supplier
  - ประส

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  - ตรวจสอบ PR
  - ประสานงานฝ่ายต่างๆ
  - ประสานงาน Supplier ขอใบเสนอราคา
  - ตรวจสอบใบเสนอราคา
  - จัดทำต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  5. Project Control Staff

  1. ตรวจสอบการบริหารโครงการต่างๆด้านความก้าวหน้าเทียบกับแผนงาน
  2. ตรวจสอบด้านค่าใช้จ่ายของโครงการเที

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  6. Sale โครงการ

  - รับผิดชอบโครงการ การประชุม, การวางแผนงาน,
  - รายงานและประสานงานโครงการ
  - จัดเตรียมข้อมูล และบริหา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  7. พนักงานธุรการประสานงาน **ปฏิบัติงานในส่วนของ Site งานพร้อมพงษ์ /สินธรเรสซิเดนซ์/โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ**

  1. จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล ทำรายงาน
  2. ประสานงานทั่วไปภายในและภายนอกบริษัทฯ
  3. รับผิดชอบงานที่ได้

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

  - ช่วยงานบริหารอาชีวอนามัย และความปลอดภัยส่วนกลาง
  - ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้อยู่ในความเรียบร้

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  9. พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง/งานโยธา

  1. เขียนแบบงานโครงสร้าง
  2. เขียนแบบงานสถาปัตย์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  10. พนักงานระบบคุณภาพ ISO 9001 (Internal Auditor)

  - ทำงานประสานงานทั่วไปทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  - ประยุกต์ใช้และควบคุมระบบมาตรฐาน ISO
  - ดูแลเอกสาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  11. วิศวกรเครื่องกล (ระบบปรับอากาศภายในอาคาร)

  ควบคุมและดูแลงานด้านระบบประกอบอาคาร Low Rise & High Rise Building เช่น โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  12. Business Development Department Manager

  - บริหารงานวิศวกรรม และ พัฒนาโครงการ
  - วิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน / ก่อสร้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  13. พนักงานเขียนแบบงานระบ M&E

  เขียนแบบงานระบบประกอบอาคารสูง เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, รีสอร์ท ฯลฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  14. โฟร์แมนงานระบบปรับอากาศ

  ควบคุมงานระบบประกอบอาคารสูง เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, รีสอร์ท ฯลฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  15. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / สโตร์วัสดุก่อสร้าง

  1. ดูแลคลังสินค้า
  2. จัดทำ Store Card และ Store List
  3. ประสานงานกับ Supplier และเจ้าหน้าที่จัดซื้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  16. พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป

  1. จัดทำเอกสาร บันทุกข้อมูล ทำรายงาน
  2. ประสานงานทั่วไปภายในและภายนอกบริษัทฯ
  3. รับผิดชอบงานที่ได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  17. โฟร์แมนงานโยธา

  1. ควบคุมงานโยธา
  2. งานคอนกรีต, งานสถาปัตย์, งานโครงสร้างอาคาร เช่น โรงแรม, รีสอร์ท หรือ โรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  18. วิศวกรไฟฟ้า

  1. ดูงานเรื่องประมาณราคา (estimate)
  2. ทำงานออกแบบ, ถอดแบบ และเคลียแบบ
  3. สนับสนุน Technical Suppo

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  19. ช่างสำรวจ (Survey)

  1.งานวางผัง สำรวจแนวก่อนงานก่อสร้าง
  2.งานวางแนวระดับองศา ระหว่างการก่อสร้าง
  3.ดำเนินงานด้านข้อมูล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  20. วิศวกรโยธา

  1. ควบคุมงานก่อสร้าง, งานโยธา
  2. ดูแลงานคอนกรีต, งานสถาปัตย์, งานโครงสร้างอาคาร เช่น โรงแรม, รีสอร์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558


  21. โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า

  งานระบบประกอบอาคารสูง เช่น โรงแรม, คอนโดมิเนียม, รีสอร์ท ฯลฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 17 เม.ย. 2558

  หางานแถวสุวรรณภูมิ   หางานสุพรรณบุรี   หางานลพบุรี   หางานเชียงราย   หางาน food science   หางานสุราษฎร์ธานี   หางานในเขตประเวศ   หางานแคชเชียร์   หางานเรือสําราญ   หางานเสาร์อาทิตย์   หางาน ภูเก็ต   หางานในสมุทรสาคร   หางานประชาสัมพันธ์   หางานแถวรามคําแหง1   หางานภาคใต้   หางานพิเศษ   หางานกฏหมาย   หางาน office  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap