BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในเครือ “บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ผู้ผลิตอาหารญี่ปุ่น , เบเกอรี่ , เครื่องดื่มชาเขียว โออิชิ , เครื่องดื่มชาเขียวผสมโซดา ชาคูลท์ซ่า, เครื่องดื่มน้ำผลไม้ อะมิโน พลัส , เครื่องดื่มกาแฟ คอฟฟีโอ ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันมีคุณภาพให้กับองค์กร ณ โรงงานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี , นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี, โรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และโรงงานนวังม่วงจั งหวัดสระบุรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 60/68 หมู่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120


โทร 02-785-8000 ต่อ 8059,8120

1. PM Engineer ( ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)

- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรในสายการผลิต พร้อมกับตรวจเช็ค/จัดเตรียม/ควบคุม spare part ของเคร

อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  2. Planning Officer (ประจำโรงงานนวนคร)

  1.ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อ RM/PM Export และ OMD
  2.วางแผนการผลิต ทั้ง วัถุดิบ กำลังคน
  3.ประสานงานกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  3. Assistant W/H Manager ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

  ควบคุมและบริหารจัดการระบบคลังสินค้า ประเภทวัตถุดิบและอาหารสำเร็จรูป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  4. IT Support (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)

  1. งานบริการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท
  2. งานสนับสนุนงานบำรุงรักษาเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  5. Chemisty ประจำโรงงานบ้านบึง

  -ควบคุมการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
  -รายงานผลการวิเคราะห์
  -งานด้านระบบคุณภาพ
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  6. QA Leader ประจำโรงงานอมตะนคร

  - ควบคุมและดูแลการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป และจัดทำรา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  7. Engineering Supervisor ประจำโรงงานนวนคร จ.ปทุมธานี

  - รับผิดชอบดูแลงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน และด้านอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินงาน
  - บำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  8. R&D Packaging (เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์) ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

  ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  9. Admin Engineering Staff (ประจำโรงงานนวนคร)

  1. ประสานงานกับทีม Engineer และ ทีม Project
  2. ทำหน้าที่จดรายงานการประชุม และทำรายงานส่ง
  3. ประสาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  10. Planning Supervisor ประจำโรงงานนวนคร

  รับผิดชอบการวางแผนการผลิต และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ/วิเคราะห์ยอด Loading จัดทำแผน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  11. Production Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)

  - รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมเครื่องจักรและกำลังคน
  - ควบคุมกระบวนการผลิต ไลน์ผลิตเนื้อสัตว์ - ปล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  12. Microbiologist (ประจำโรงงานบ้านบึง)

  - ควบคุมการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารทางด้านจุลชีววิทยา
  - งานด้านระบบคุณภาพ
  - ควบคุมแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  13. W/H Supervisor ( ประจำโรงงานนวนคร จ.ปทุมธานี )

  - ควบคุมและบริหารคลังสินค้าทั้ง FG, PM, RM, Supply
  - ดูแลการรับ,จัดเก็บ และ การจ่ายสินค้า ให้ตรงกับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  14. Utility & Facility Supervisor (ประจำโรงงานวังม่วง จ.สระบุรี )

  ดูแลรับผิดชอบระบบต้นกำลัง,ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ซ่อมระบบไฟฟ้า ,โทรศัพท์, แอร์, ดูแลด้าน Boiler, ด้าน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  15. W/H & Logistics Senior Supervisor (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)

  -ควบคุมการขนส่งสินค้า
  -ควบคุม Inventory FG ให้เหมาะสม
  -ประสานงานขายกับลูกค้า
  -จัดการขนส่งสินค้าตา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  16. Safety Officer (ประจำโรงบ้านบึง จ.ชลบุรี)

  - ทำหน้าที่ด้าน OH&S ตามกฏหมายกำหนด 11 ข้อ
  - ติดตามแผนบริหารจัดการประจำปี
  - ตรวจความปลอดภัยหน้างาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  17. Production Supervisor (Cake & Bakery) ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

  1.รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน
  2.ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตเค้กแ

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  18. Asst. QA Supervisor (ประจำโรงงานนวนคร) ด่วน!!!

  1.จัดทำมาตราฐานผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบและให้ความรู้กับบริษัทรับจ้าช่วง / ส่งมอบ / ลูกค้า
  2.ติดตามและควบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  19. Utility & Facility Technician (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)

  วางแผน ควบคุมและบำรุงรักษาระบบ Utility เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  20. Sr.Admin Officer ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

  - ควบคุมดูแลพ่อบ้าน , รถรับส่ง
  - งานด้านระบบคุณภาพ ISO 14001:2004,9001:2008
  - งานสาธารณูปโภคและงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  21. Sales Exeutive

  1.แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
  2.เสนอขายสินค้าและออกไปพบลูกค้า
  3.ติดต่อประสานต่างๆ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  22. Maintenance & PM Supervisor (ประจำโรงงานวังม่วง จ.สระบุรี)

  วางแผน ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ( สายการผลิตเค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  23. QA Lab Supervisor ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

  - ควบคุมการตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อาหาร , ตัวอย่าง และทางด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  24. QA Supervisor - Food ( ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี )

  - วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า
  - ประสานงานการตรวจรับวัตถุดิบกับหน่วยงานที่เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  25. HR Supervisor ประจำโรงงานบ้านบึง (ด่วน)

  •ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านบุคคลและการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
  •งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  26. Assistant Logistics Manager ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

  1.ดูแลหน่วยงานจัดส่งสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานในการให้บริการจัดส่งสินค้า2.ดูแลการประสานงานเกี่ยวกับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 6 ก.ค. 2558


  27. Key Account Executive (Modern Trade)

  1. ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดซื้อ ด้านการสั่งสินค้าและการจัดทำโปรโมชั่น
  2. เข้าเยี่ยมร้านค้า เพื่อตรวจด

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000-25,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  28. Utility & Facility Senior Leader (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี )

  - ดูแลรับผิดชอบระบบต้นกำลัง,ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ซ่อมระบบไฟฟ้า ,โทรศัพท์, แอร์, ดูแลด้าน Boiler, ด้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  29. กุ๊ก/เสริฟ์/ต้อนรับ/แคชเชียร์

  พนักงานต้อนรับ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ
  พนักงานเสริฟ์ มีใจรักการบริการ
  พนักงานทำอาหาร
  พนัก

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  30. พนักงานเสิร์ฟ,ส่งอาหาร,กุ๊ก(ร้านโออิชิราเมนประจำสาขาเซ็นทรัลแจ้งงวัฒนะและสาขาเดอะมอล์ลงามวงศ์วาน)

  - สามารถทำงานเป็นกะได้
  - มีใจรักการบริการ
  - ในส่วนของพนักงานส่งอาหารต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  31. Internal Audit Officer(ตรวจสอบภายใน)-ประจำสำนักงานใหญ่เพลินจิต

  1. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในส่วนสำนักงานใหญ่ หรือร้านอาหารหรือโรงงาน
  2. ประเมินความเสี่

  อัตรา 2

  เงินเดือน 13,000-15,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  32. Assistant QA Manager( ประจำโรงงานวังม่วงจังหวัดสระบุรี ) ด่วน!!!

  -วางแผน ควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตและสินค้าก่อนปล่อยจำหน่าย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  33. Technician ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานนวนคร)

  - ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต
  - ตรวจสอบและติดตามผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่อยู่ในความรั

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  34. Assistant Warehouse &Logistic Manager (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)

  -รับผิดชอบการวางแผนด้านการบริหารคลังสินค้า การวางแผนด้านการบริหารงานขนส่งสินค้าและการบิรหารงานสนับสน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  35. Digital Media Officer(Motion graphic)-ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่เพลินจิต

  - รับผิดชอบการออกแบบ Motion Graphic / Flash ให้เป็นภาพเคลื่อนไหว
  - ดำเนินการประสานกับร้านอาหารในเรื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  36. QMS Supervisor ( ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี )

  •Review and develop the document system and Quality Management System of company.
  •Co-operate and s

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  37. Planning Supervisor ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

  1.ตรวจสอบ/วิเคราะห์ยอด Loading จากลูกค้า/สาขา และข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย
  2.ควบคุมและตรวจสอบกา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  38. R&D Officer (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)

  1.ทดลองวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (เกี๋ยวซ่า หรือ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อ)
  2.ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  39. Production Supervisor - Food (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)

  1.รับผิดชอบในการผลิตสินค้ากลุ่ม Bakery/Gyoza/Sushi หรือ Sandwich
  2.วางแผนการผลิต เช่นเครื่องจักร,วั

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  40. Senior ProductionSupervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี)

  1. วางแผนการผลิต เช่นเครื่องจักร,วัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ , กำลังคน
  2. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  3.สนับสนุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  41. Maintenance & PM Supervisor (รง.นวนคร ปทุมธานี)

  - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน TPM และ ระบบคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท
  - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร BM วางแผน ควบค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  42. Management Trainee (ประจำโรงงานบ้านบึง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  43. HRD Specialist ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

  1.งานด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
  - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
  - วางแผนการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนพัฒ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  44. Maintenance & PM Supervisor (โรงงานวังม่วง สระบุรี)

  - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน TPM และ ระบบคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท
  - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร BM วางแผน ควบค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  45. QA Staff ( ประจำโรงงานวังม่วง จังหวัด สระบุรี)

  -สุ่มตรวจคุณภาพการรับเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณพ์ ที่ใช้ในการผลิต
  -บันทึกผลการตรวจสอบและรายงานต่อผู้บังค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  46. : Planning Officer (ประจำโรงงานนวนคร)

  1.ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อ RM/PM Export และ OMD
  2.วางแผนการผลิต ทั้ง วัถุดิบ กำลังคน
  3.ประสานงานกา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  47. เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง-(ปฏิบัติงานสำนักงานเพลินจิต)

  - ดูแลรับผิดชอบการถ่ายภาพ/ถ่าย VIDEOตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  - ส่งมอบรูปภาพ/VDO ให้กับหน่วยงานต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  48. Maintenance & PM Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี)

  - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน TPM และ ระบบคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท
  - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร BM วางแผน ควบค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  49. Senior Marketing / Marketing Executive (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
  - วางแผนพัฒนาสินค้าแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  50. Sr.R&D Supervisor ( Process ) ประจำโรงงานบ้านบึง

  1.วางระบบงานด้านระบบคุณภาพISO,GMP,HACCP,BRC(RM Spec Product Spec , ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายภายใน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  51. R&D Coordinator

  - ออกแบบ/ทดลอง ตัวแบบสินค้า/Packaging เพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายโรงงานในการสั่งผลิตสินค้า
  - ประสานงานเกี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  52. QA Leader ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

  -ตรวจวัดคุณภาพ ตรวจสอบ และทวนสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม(แบบบรรจุร้อน)และผลิตภัณฑ์สำเร็

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  53. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน-(ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่เพลินจิต)

  - ดูแลเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินบริษัท
  - ติด Tag ทำทะเบียนคุม
  - จัดทำรายงานข้อมูลทรัพย์สินให้เป็นปั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  54. HR Officer (Recruitment)-สำนักงานใหญ่:เพลินจิต

  ** สรรหาพนักงานประจำสาขาร้านอาหาร
  ** วางแผนการสรรหาและหาช่องทางใหม่ๆให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ
  ** ต

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  55. Purchasing Supervisor ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

  - Responsible for sourcing, selecting and negotiating with suppliers to constantly strive for best p

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  56. QA Supervisor - Beverage ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

  Take responsibility for controlling and planning the Quality control and Quality Assurance of Cold a

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  57. Sr.Production Officer ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

  -ควบคุมการผลิตครัวร้อน (เบนโตะ)
  -บริหารการผลิตให้การสนับสนุน KPI
  -จัดวางอัตรากำลังคน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  58. Senior Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

  รับผิดชอบในการอบรมพนักงาน RE,FL,ST ให้มีความสามารถในการขบรถได้อย่างปลอดภัย และสอด
  คล้องกับการทำงานแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  59. W/H & Logistics Supervisor - Food (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)

  -ควบคุมการทำงานในระดับปฏิบัติการ
  -ควบคุมกระบวนการรับจ่ายสินค้าเข้าห้องเย็น
  -ควบคุมกระบวนการโหลดสิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  60. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำตึกแสงโสม ลาดยาว) ด่วน...

  1.ขับรถรับส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และ ที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.บำรุงรักษารถยนต์คันที่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  61. W/H Supervisor ( ประจำโรงงานนวนคร จ.ปทุมธานี )

  - ควบคุมและบริหารคลังสินค้าทั้ง FG, PM, RM, Supply
  - ดูแลการรับ,จัดเก็บ และ การจ่ายสินค้า ให้ตรงกับ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  62. ER Supervisor (หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์) ประจำโรงงานนวนคร ด่วน!!!!

  - ดูแลและรับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์
  - ควบคุม ติดตามการปฏิบัติทางด้านระเบียบวินัยและกิจกรรมต่าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  63. Admin Supervisor ( ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)

  - ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่
  - ควบคุมดูแลตู้ล็อกเกอร์และห้องพักพนักงาน
  - ควบคุมดูแลโรงอาหา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  64. QA Leader (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)

  1.ดูแลในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางเคมี
  2.ควบคุมการปฎิบัติงานของนักวิเคราะห์เคมี
  3.สรุปผล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 4 ก.ค. 2558


  65. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ : เพลินจิต)

  - จัดทำใบสำคัญจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่า, ค่าโทรศัพท์, ค่าสาธารนูปโภคต่างๆ
  - เคลียร์เงินทดรอง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 4 ก.ค. 2558
  หางานขับรถส่งของ   หางานตรัง   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานพังงา   หางานรถเช่า   หางานแถวลาซาล   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานบางบัวทอง   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานลพบุรี   หางาน ระยอง   หางานแคชเชียร์   หางานแถวปทุมธานี   หางานในจันทบุรี   หางานฟรีแลนซ์   หางาน pg   หางานนิคมลําพูน   หางานในขอนแก่น   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , ที่ท่องเที่ยว , ที่พัก , ร้านอาหาร , คาเฟ่ , เว็บท่องเที่ยว , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap