BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)


บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ(KTBGS) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน งานบริหารอาคาร งานบริหารศูนย์ฝึกอบรม งาน PRINTING&MAILING และงานบริการต่างๆ ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นหลักมาเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยบริษัท ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานนับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (ปี 2550-2555) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมั่นคงและชื่อเสียงของ KTBGS ภายใต้คุณค่าองค์กร "บริการด้วยใจ มั่นในความรับผิดชอบ รอบคอบทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ พัฒนาความสามารถ"


ที่อยู่ 96 /12 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02-791-9863-4, 02-791-9998 | แฟกส์ 02-935-3706

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT-Audit)

-ตรวจสอบระบบสารสนเทศด้าน General control ,Application
-ปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาต

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  3. เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม (HRD)

  -เขียนโครงการฝึกอบรม
  -ดำเนินการจัดฝึกอบรม
  -ติดต่อวิทยากรภายนอก
  -ประเมินผลการฝึกอบรม
  -ประสานงานกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  4. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ บริหารงานสรรหาบุคลากรอาวุโส

  -ขยายช่องทางการรับสมัครงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  -วางแผน กลยุทธ์ และแนวทางในการสรรหาบุคคลากร
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  5. เจ้าหน้าที่ ธุรการ QA (ภาคสนาม)

  ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานขนส่งทรัพย์สิน,เงินสด
  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเติมตู้ ATM

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  6. พ.ขนส่งทรัพย์สิน/เงินสด

  ขนส่งทรัพย์สินประจำศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทยฯ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 9,900 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  7. พนักงาน Call Center

  ให้บริการ เบอร์1551 ของ ธ.กรุงไทย

  อัตรา 10

  เงินเดือน 12,400 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  8. พนักงานจัดซื้อ

  จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง
  จัดจ้าง งานซ่อมแซม ,งานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  9. พนักงานธุรการ

  1.จัดพิมพ์เอกสาร
  2.จัดทำสรุปรายงานส่งหัวหน้างาน
  3.ประสานงานธุรการทั่วไป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  10. Programmer (พัฒนาระบบงานพิมพ์)

  - ออกแบบระบบงานพิมพ์
  - พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับระบบงานพิมพ์
  - ดูแลระบบ (Process)งานพิมพ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  11. พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆ

  พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน วันละ 450 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  12. พนักงานวางแผนงานบุคคลและพัฒนาองค์กร (HROD)

  วางแผนกลยุทธ์งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  วางแผนกลยุทธ์งานด้านการพัฒนาองค์การ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  13. พนักงานวางแผนงานบัญชีและงบประมาณ

  รวบรวมแผนการดำเนินงานประจำปี
  ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
  สรุปแผนการดำเนินงานประจำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  14. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (รถขนส่งทรัพย์สิน/เงินสด)

  - ติดตามรายงานผลการปฎิบัติงานรถขนส่งทรัพย์สินด้วยระบบ GPS
  - ประสานงานแก้ไขปัญหาตู้ ATM ขัดข้อง (Com

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557


  15. เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำบัญชีต้นทุนได้
  สรุปยอดบัญชีต้นทุนรายงานผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 13 ก.ค. 2557

  หางานนิคมลําพูน   หางานโรงแรม   หางาน มหาสารคาม   หางานกระบุรี   หางานสมุทรสงคราม   หางานว่างภูเก็ต   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานในเขตประเวศ   หางานโรงแรมพัทยา   หางานที่บางใหญ่   หางานเลขา   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางาน ระยอง   หางานออฟฟิศรังสิต   หางานลําปาง   หางานที่ระยอง   หางานภาษาอังกฤษ   หางานแถวสุวรรณภูมิ   หางานทำที่ตรัง   หางานศรีสะเกษ  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap