BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ


บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 39 ปี เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสัดส่วนการส่งออกกว่า 90% ได้รับการรับรองระบบ ISO9001, ISO14001, OH&SAS/TIS18001, มรท.8001, GMP, HALAL, KOSHER ฯลฯ มีบริษัทในเครือ (ในบริเวณเดียวกัน) คือ
1- T-Fibre Innovation Co.,Ltd. (ผลิตเส้นใยจากกากมันฯ)
2- Sanguan Wongse Starch Co.,Ltd.
3- Sanguan Wongse Energy Co.,Ltd. (ผลิตกระแสไฟฟ้า)
4- บริษัท สงวนวงษ์โค้ตติ้ง จำกัด
กำลังต้องการรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ามาร่วมงาน ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้


ที่อยู่ 120 หมู่ 4 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000


โทร 044-212-185-6, 044-212-723-6 , 044-233-200 | แฟกส์ 044-212-727, 044-212-720

1. ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลเฉพาะฝ่ายผลิต)

ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ บริหารจัดการกา

อัตรา 1

เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  2. เจ้าหน้าที่เทคนิคแป้งด้านอุตสาหกรรม

  ดูแลสนับสนุน ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในด้านการนำแป้งไปผลิตกระดาษ กาว สิ่งทอ หมึกพิมพ์ , เยี่ยมลูกค้าโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  3. วิศวกรเครื่องกล (ดูแลงานยานยนต์)

  ร่วมกับหัวหน้าแผนกอู่ซ่อมรถในการวางแผนการซ่อมบำรุง, PM และคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้านให้กับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  4. เจ้าหน้าที่บัญชี

  1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา หน้าที่ จัดทำทะเบียนสินทรัพย์,บัญชีด้านลูกหนี้,รายงานภาษีขาย,บั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  5. เจ้าหน้าที่ Shipping

  ดำเนินงานด้านพิธีการศุลกากร เอกสารส่งออก คัดเลือก Express Service ที่ต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้บรรลุวั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  6. เจ้าหน้าที่ Food Safety

  ร่วมออกแบบ วางแผนและตรวจติดตาม, เฝ้าระวัง, วิเคราะห์กระบวนการผลิต พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการในการปรับปรุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  7. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/ เครื่องยนต์

  - ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า/เครื่องกลในโรงงาน เช่นมอเตอร์ ตู้ควบคุม ฯลฯ

  อัตรา ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า 2 อัตรา ช่างซ่อมรถ 1 อัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  8. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  1. จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่วางแผนเกี่ยวกับ Raw Meaterial ตามแผนการผลิต,ประสานกับหน่วยงานต่างๆและงานอื

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  9. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล 1 อัตรา /ช่าง Food Safty 2 อัตรา

  1.ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล 1 อัตรา หน้าที่ ทำงานซ่อมแซม เครื่องจักรที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมแล

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  10. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (Modified Starch)

  ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ให้เป็นไปตามแผนการผลิต, สูตรการผลิต แ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  11. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

  ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร/ระบบไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมเครื่อง

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  12. ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล

  สนับสนุนการบริหารงานและพัฒนาฝ่ายวิศวกรรม เพื่อให้เครื่องจักรได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ พร้อมที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  13. เจ้าหน้าที่การตลาด (ดูแลลูกค้าจีน)

  ดูแล ประสานงานกับลูกค้าและตัวแทนขายตลาดต่างประเทศ เกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  14. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่ง

  วางแผนและติดตามงานโหลดแป้ง ,สรุบรายงานการโหลดแป้ง ,วิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงงานโหลดแป้ง ,วิเคราะห์ข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558


  15. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

  ควบคุมการก่อสร้าง อาคาร 4 ชั้น ของโรงเรียนปลูกปัญญา
  สามารถอ่านแบบได้ วางแผนการทำงาน ตรวจสอบงาน
  เช็

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 28 ธ.ค. 2558
  หางาน หัวหิน   หางานแมสเซ็นเจอร์   หางานแถวสีลม สาทร   หางานปราจีนบุรี   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางาน กิมหยง   หางานเชียร์เบียร์   หางานแถวลาซาล   หางานเชียงใหม่   หางานโรงแรม   หางานราช   หางาน นนทบุรี   หางานประเทศลาว   หางานชัยภูมิ   หางานบางนา   หางานเขตปทุมธานี   หางานแถวรามคําแหง1   หางานโรงงานระยอง   หางานที่พัทยา  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap