BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผงสวิตซ์ แผงควบคุมไฟฟ้า สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เพาเวอร์คะแปซิเตอร์ ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าพอร์ซเลน และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008


ที่อยู่ โรงงานชลบุรี : 28/2 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (เข้าซอยข้างธ.กสิกรไทย ตลาดหนองมน ประมาณ 3 กม.) สำนักงาน กทม : 100/25 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320


โทร กทม. 02-645-0232-40 โรงงาน1(เหมือง) จ.ชลบุรี 038-389-740-1 | แฟกส์ กทม. 02-645-0252 โรงงาน1 จ.ชลบุรี 038-382-281

1. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน ตำบลห้วยกะปิ ชลบุรี)

ควบคุมการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ารับเข้า ทำการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของตู้สวิทช์บอร์ดและบริหารงานในหน้าที่ใ

อัตรา 1

เงินเดือน 17,000 +

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  2. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต (ประจำโรงงานชลบุรี (ต.เหมือง))

  วางแผนและควบคุมการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000-25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  3. พนักงานฝึกอบรม(ประจำโรงงานชลบุรี(ต.เหมือง))

  - Training พนักงานใหม่และตามแผนการฝึกอบรม,ส่งพนักงานอบรมภายนอก
  - จัดทำเอกสารการฝึกอบรบ(ฝึกอบรม)

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  4. วิศวกรปรับปรุงคุณภาพ(ประจำโรงงานชลบุรี/ตำบลเหมือง อ.เมืองชลบุรี)

  - วิศวกรปรับปรุงคุณภาพ สาขาเครื่องกล รับผิดชอบงานด้านวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17,000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  5. ช่างอุตสาหกรรมทั่วไป(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง))

  -พนักงานวิศวกรรม/ซ่อมบำรุงฯ - การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและดูแลระบบสาธารณูปโภคภ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  6. พนักงานการเงิน-ด้านรับ (กทม.)

  พนักงานการเงิน-ด้านรับ
  - ติดต่อธนาคารเพื่อขออนุมัติใช้วงเงิน PN,TR
  - จัดเตรียมเอกสาร ออกตั๋วสัญญาใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  7. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (กทม.)

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - รับผิดชอบในการบริหารระบบงานบัญชี การเงิน และการตรวจสอบระบบภายในเพื่อให้เกิดสภา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  8. วิศวกรออกแบบ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ )

  - รับผิดชอบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
  - กำหนดมาตรฐานจัดทำแผนผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 +

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  9. วิศวกรไฟฟ้า (กทม.)

  - รับผิดชอบงานด้านระบบ DAS
  - ตรวจสอบการผลิตของโรงไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์
  - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  10. วิศวกรไฟฟ้า (กทม.)

  รับผิดชอบงานโครงการด้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์)ให้ดำเนินโครงการไปด้วยความเรียบร้อยต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  11. วิศวกรควบคุมการผลิต (ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี)

  เพื่อสรุปประสิทธิผลการทำงานโดยรวมของพนักงานทั้งหมดในหน่วยงานเพื่อควบคุมและสรุปเวลา/ค่าใช้จ่ายที่เกิด

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000 บ./เดือน (ปรับเงินเดือนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  12. วิศวกรโครงการ (กทม.)

  1.วิศวกรโครงการ บริหารงานโครงการ (กทม.)
  - รับผิดชอบออกแบบ และจัดทำแผนงานโครงการ
  - ควบคุมงานให้เป็น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  13. พนักงานจัดซื้อในประเทศ (กทม.)

  พนักงานจัดซื้อในประเทศ
  - ดำเนินการจัดซื้อ
  - เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา
  - สรรหาและคัดเลือกผู้ส่งม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  14. วิศวกร IE/หัวหน้างานด้านการผลิต,วิศวกรวิจัยและพัฒนา (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง))

  - วิศวกรโรงงาน/รับผิดชอบงานวิศวรรม วางแผนและการผลิต มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
  - หัวหน้างานด้านการ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 17,000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  15. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต(ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง)

  ควบคุมดูแลงานด้านวางแผนการผลิต การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การ Stock ชิ้นส่วน/วัตถุดิบ/สารเคมี/วัสดุสิ้นเปลือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  16. วิศวกรประสานงานโครงการและการขาย (กทม.)

  -รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในฝ่ายฯ กับหน่วยงานอื่่นๆ และกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  17. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ )

  ควบคุมการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ารับเข้า ทำการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของตู้สวิทช์บอร์ดและบริหารงานในหน้าที่ใ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 18,000 +

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  18. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (กทม.)

  -ดูแลงานด้านบัญชี-การเงิน
  -ดูบัญชีต้นทุน งานก่อนสร้าง
  -ดูแลงานด้านจัดซื้อ
  -งานอื่นๆ ในฝ่าย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  19. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำโรงงาน ต.ห้วยกะปิ ชลบุรี)

  รับผิดชอบในการขับรถโฟล์คลิฟท์และการบำรุงรักษา/ตรวจเช็ค/ความสะอาดของรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อสนันสนุนให้ระบบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  20. พนักงานซ่อมบำรุง(BM) (ตำบลห้วยกะปิ ชลบุรี)

  รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,สื่อสาร)แล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  21. เลขานุการ (กทม.)

  - ติดต่อประสานงาน
  - จัดทำตารางนัดหมาย
  - จดบันทึก
  - สรุปรายงานการประชุม
  - งานเอกสารทั่วไป และอื่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-20,000.-

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  22. พนักงานจัดซื้อในประเทศ (กทม.)

  - ดำเนินการจัดซื้อ
  - เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา
  - สรรหาและคัดเลือกผู้ส่งมอบ
  - ติดต่อประสานงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  23. นักศึกษาฝึกงาน (ด้านการเขียนโปรแกรม) (กทม.)

  ช่วยงานด้านการเขียนโปรแกรมของโปรแกรมเมอร์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  24. พนักงานควบคุมคุณภาพ (ระหว่างกระบวนการประกอบ) (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ )

  รับผิดชอบในการตรวจสอบโครงสร้างการประกอบตู้ไฟฟ้า,การติดตั้งอุปกรณ์,การ Wiring สายไฟฟ้า ภายในตู้ ในขั้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  25. วิศวกร (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ )

  รับผิดชอบการพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของลูกค้า และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประส

  อัตรา 3

  เงินเดือน 18,000 +

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  26. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง)

  1.วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2.วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  27. วิศวกร IE (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)

  - งานด้านมาตรฐานเวลา : วิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานเวลาการผลิต
  - งานด้านวางแผนการผลิต : วิเคราห์และแก้ไ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 18,000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  28. พนักงานประชาสัมพันธ์(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง))

  - การประชาสัมพันธ์ บริการโทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร รับส่ง Fax/E-mail
  - การเบิก-จ่ายยา
  - การต้อนรั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลงขึ้นกับประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  29. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิศวกรรม(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)

  ควบคุมดูแลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค,การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และจัดสร้างปรับปรุง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558


  30. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,นักวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ/สารเคมี(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง)

  1.วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2.วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์
  3.วิเคราะห์วัตถุดิบ/สารเคมี

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 24 ธ.ค. 2558

  หางาน นครราชสีมา   หางานสมุทรสาคร   หางานเขตปทุมธานี   หางานในระยอง   หางานบางแค   หางานเขตมีนบุรี   หางานช่างภาพ   หางานหาดใหญ่   หางานภาคกลาง   หางานภาคเหนือ   หางานสมุย   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานก่อสร้าง   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางาน ถนนร่มเกล้า   หางานฉะเชิงเทรา   หางานนนทบุรี   หางาน draftman   หางานเลย   หางานชั่วคราว  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap