BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปี พ.ศ.2553 ในนามบริษัท รักษาแลนด์(สาทร-พระราม3)จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000บาท ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 11มีนาคม ปี พ.ศ.2556 โดยคุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องมากว่า 20ปี นโยบายการดำเนินธุรกิจจะเน้นงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ให้บริการที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมาเป็นผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นตามลำดับ
การจัดการภายในองค์กร บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Good Governance ) โปรงใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นกิจการที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน(Sustainable)

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,100,000,000บาทเพื่อนำเงินไปพัฒนาโครงการและเข้าถือหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังนี้ :-
1.บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) ร้อยละ90ของทุนจดทะเบียน(150,000,000บาท)
2. บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์จำกัด ร้อยละ100ของทุนจดทะเบียน(200,000,000บาท)
3. บริษัท สำเพ็ง2 พลาซ่า จำกัด ร้อยละ 100ของทุนจดทะเบียน(110,000,000บาท) และ
4.บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด ร้อยละ100ของทุนจดทะเบียน( 300,000,000บาท)


ที่อยู่ 43 ซอยพระรามที่ 2 ซ.54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150


โทร 02-897-8800 ต่อ 113,116 , 092-247-0679

1. ผู้จัดการแผนก (การเงิน)

- จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอร่างผู้บริหาร
- จัดทำ Cash Flow
- จัดทำข้อมูลเพื่อขอสินเชื่อโครงก

อัตรา 1

เงินเดือน ตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  2. system admin

  -ดูแลระบบ intranet
  -จัดทำ dashboard report
  -พัฒนาโปรแกรม it inventory & sevice report
  -ดูแล,พัฒนา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  3. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

  - ถอดแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
  - เทียบราคาวัสดุ
  - งานเพิ่มเติม,ลดคืน ในงานก่อสร้าง
  - จัดทำบันทึ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  4. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง (วิศวกรโยธา)

  1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานหลักของบริษัท
  2.ควบคุมการทำงานให้ได้ทันตามเวลา
  3.ตรวจสอบ shop

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  5. เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำโครงการไมอามี่บางปู)

  - ประชาสัมพันธ์โครงการและภาพ
  - ติดตามงวดเงินดาวน์ให้กับบริษัทฯ
  - บันทึกข้อมูลการขายลงในระบบบริษัทฯ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ( QC )

  - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเมื่องานแล้วเสร็จเพื่อเตรียมส่งมอบให้ลูกค้า
  - ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  7. เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติงานแถวพระราม3)

  1.บันทึกรายการบัญชี
  2.ค่าใช้จ่าย,เงินสดย่อย
  3.รายงานภาษีซื้อ,ขาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  8. สถาปนิก

  1.ออกแบบ,เขียนแบบ ตามแนวคิดของโครงการได้
  2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กร

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  9. ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

  -ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์
  -ให้ข้อมูลของบริษัทต่อนักลงทุน, นักวิเคราะห์, สถาบันการเงิน, กองท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  10. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (เลขานุการบริษัท)

  - จัดทำรายงานการประชุม , การจัดการประชุม
  - การจัดระบบสารบรรณ ทะเบียน
  - จัดทำรายงานส่ง กลต,ตลท
  - ต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  11. นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 200 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  12. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - จัดสรรต้นทุน
  - เปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณ
  - บันทึกบัญชีต้นทุนและค่าใช้จ่าย
  - ดูแลปัญหาเจ้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  13. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ฝ่ายก่อสร้าง)

  1.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร
  2.จัดทำเอกสารประจำฝ่าย เช่น สัญญา,ใบเทียบราคา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558


  14. เจ้าหน้าที่การตลาด

  สื่อโฆษณา
  - ด้านสื่อป้ายต่างๆ เช่น ป้ายบิลบอร์ด,ป้ายผนัง,ป้ายรายทาง พร้อมประสานงานส่วนต่างๆและควบคุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 2 ก.ย. 2558

  หางานนนทบุรี   หางานภาคใต้   หางาน มหาสารคาม   หางาน อีเว้นท์   หางานอมตะนคร   หางานในกาฬสินธุ์   หางานขับรถส่งของ   หางานในอุบล   หางานร้อยเอ็ด   หางาน ภาษาจีน   หางานพระราม3   หางานพาร์ทไทม์   หางานขับรถบรรทุก   หางานทําเชียงใหม่   หางานโคราช   หางาน พนักงานขาย   หางานนวนคร   หางานในระยอง  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap