BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน Brand ECONOWATT เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯได้จัดจำหน่ายสินค้า และบริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 4,000 อาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีมาตราการประหยัดพลังงานหลัก คือบัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์,ระบบผลิตโอโซนเพื่อบำบัดน้ำ,เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอื่นๆ ทำให้บริษัทคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการประหยัดพลังงานในทุกโครงการ บริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ซึ่งบอกถึงคุณภาพและบริการ ที่เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทฯมีต่อสังคม ในปี 2550 บริษัทได้รับรางวัลองค์กรที่มีจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทย ผลิตภัณฑ์อีโคโนวัตต์ได้ผ่านการรับรองตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตราฐานยุโรปด้าน RoHS วัตถุอันตรายและมาตราฐานสากลจากหลายหน่วยงานรวมทั้งผ่านการรับรองมาตราฐาน IECEE CB ซึ่งยอมรับใน 40 ประเทศทั่วโลก


ที่อยู่ 320 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000


โทร 035-408581-3 | แฟกส์ 035-408584

1. วิศวกรโยธา

1. เขียนแบบงานโครงสร้าง
2. ประมาณราคางานตามโครงสร้างที่ออกแบบ
3. ควบคุมผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ

อัตรา 2

เงินเดือน 20000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  2. วิศวกรเขียนแบบ

  1. เขียนแบบงานเครื่องกลได้
  2. ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

  1. ประสานงานการออกบูธตามงาน Evant
  2. ดูแลกิจกรรม, โบว์ชัวร์ส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  4. ผู้ช่วยผู้จัการฝ่ายบัญชีการเงิน

  - ทำภาษีของบริษัทฯ และยื่นสรรพากร
  - สรุปรายงานและงบการเงินให้กับผู้จัดการฝ่าย
  - รายงานประมาณการค่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  5. ผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

  1. สนับข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับที่ปรึกษาและลูกค้า
  2. นำเสนองานงานออกแบบและประเมินร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  6. วิศวกรวิจัยและพัฒนา

  1. ออกแบบวงจรพิมพ์ PCB
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์
  3. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

  อัตรา 5

  เงินเดือน 16000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  7. วิศวกร/ช่างเทคนิค

  1. ดูแลและ PM ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ติดตั้งอยู่ในบริษัทซีเกท ตามรอบระยะเวลา
  2. รายงานและสรุปรายงานผล

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  8. ช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่างเทคนิค

  - ซ่อมเครื่องกำเนิดโอโซน MBDAF
  - PM เครื่องกำเนิดโอโซน MBDAF
  - ช่วย Support งานวิศวกรบริการ
  - ปฏิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  9. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

  1. ดูแลรักษา Computer ทั้งด้าน Hardware และ Software ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  2. ตรวจสอบแก้ไข Softw

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  10. วิศกรกระบวนการผลิต

  - จัดการออกแบบกระบวนการผลิต , จัดทำ WI วิธีการทำงานในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในแต่ละกระบวนกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 16,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  11. วิศวกรจัดหา

  1. จัดหาวัตถุดิบตามความต้องการ
  2. สามารถเปรียบเทียบสเปคและอ่านสเปคเข้าใจ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  12. วิศวกรขาย

  1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานลูกค้า
  2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
  3. ติดตามงานและดูแลลู

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

  1. สั่งซื้อวัตถุดิบ Raw Mat ต่างประเทศ
  2. ติดตามการจัดส่งวัตถุดิบของ Supplier ต่างประเทศ
  3. ติดตาม

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  14. วิศวกรบริการ

  1. งานติดตั้งใหม่ จัดทำแผนการติดตั้ง ติดตั้งตามแผนที่กำหนด
  2. บริการหลังการขาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  15. หัวหน้าแผนก/วิศวกรประกันคุณภาพวัตถุดิบ/ช่างเทคนิค RMQA

  - จัดหาและอนุมัติวัตถุดิบตัวใหม่
  - ทบทวนการตรวจสอบการได้รับมอบวัตถุดิบให้อยู่ภายใน Spec ที่ต้องการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  16. หัวหน้าแผนกติดตั้งและบริการ

  1. ควบคุมดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย
  2. ควบคุมดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์
  3. ควบคุมูแลซ่อมบำรุงตามระยะเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  17. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

  - ควบคุมเครื่องมือทดสอบในกระบวนการผลิต
  - ออกแบบสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือ Automation/Jig/Fixture เพื

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  18. Project Manager

  1. สามารถออกแบบโครงสร้างและระบบสุขาภิบาลต่างๆ
  2. ดูแลและควบคุมระบบและประมาณการโครงการได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  19. หัวหน้าแผนกขายโครงการ

  1. ดูและควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน
  2. ดูและงานขายผลิตภัณฑ์โครงการ
  3. ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  20. วิศวกรสิ่งแวดล้อม/เคมี/สุขาภิบาล/วิทยาศาสตร์/เคมี

  1. เก็บตัวอย่างน้ำจากลูกค้า
  2. ดำเนินการตรวจวัดค่าน้ำและสรุปรายงาน
  3. สำรวจหน้างาน ทำการทดลอง สรุป

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  21. พนักงานขับรถส่งของ

  1. ส่งผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
  2. วิ่งเอกสารวางบิล - รับเช็ค
  3. ดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ของแผนกบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10000.-

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด สุพรรณบุรี

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  22. Project Manager

  1. มีประสบการณ์ออกแบบและควบคุมโครงการ
  2. มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  23. วิศวกรขายต่างประเทศ

  1. ประมาณการยอดขายได้อย่างแม่นยำ
  2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
  3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 40000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 16 ก.พ. 2559


  24. ผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

  1. ประมาณการยอดขายและความต้องการของลูกค้า
  2. ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ key Account ให

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25000+

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 16 ก.พ. 2559
  หางาน ภูเก็ต   หางานเลขา   หางานเชียงใหม่   หางาน สมัครงานลำพูน   หางานในอุบล   หางานอุบล   หางานก่อสร้าง   หางานทัวร์   หางานพยาบาล   หางานสงขลา   หางาน ระยอง   หางานวิจัย   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานนนทบุรี   หางานร้านอาหาร   หางานกระบี่   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางานเรือสําราญ   หางานในสมุทรสาคร   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , เว็บท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap